nieuws

27 mrt 2009, 09:09

Joan Stam stapt op als burgemeester De Marne

De Groningse oud-wethouder van economische zaken Joan Stam (D66), vertrekt als burgemeester van de gemeente De Marne. Dat heeft ze aan Commissaris der Koningin Max van den Berg laten weten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mevrouw Stam was van 1994 tot 1998 een zeer verdienstelijk wethouder van Groningen. Als portefeuillehouder economische zaken slaagde ze er toen in de relatie tussen het Groningse bedrijfsleven en het gemeentebestuur aanzienlijk te verbeteren.

In november 1998 kreeg zij de ambtsketen van de gemeente De Marne omgehangen. In 2004 werd ze herbenoemd voor nog een periode van zes jaar.

Ze heeft laten weten nu op te willen stappen omdat haarambtstermijn er bijna op zit en de gemeenteraad dan tijdeig, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, een nieuwe burgemeester kan benoemen.


Dinsdagavond 24 maart heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de commissaris van de koningin, de heer Max van den Berg, de fractievoorzitters en wethouders van de gemeente De Marne.
Aanleiding was het verzoek van de burgemeester mevrouw Joan Stam om met ontslag te gaan per 1 januari 2010.
De commissaris is van zins om het ontslagverzoek met een positief advies aan de minister voor te leggen.

De fractievoorzitters hebben te kennen gegeven, mede met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, het liefst aansluitend aan het ontslag van mevrouw Stam een nieuwe burgemeester geïnstalleerd te hebben.

De commissaris heeft toegezegd om zodra de formele ontslagbrief er ligt, in overleg te treden met de minister van Binnenlandse Zaken om te bevorderen dat nog voor de zomervakantie een advertentie in de Staatscourant kan worden geplaatst. Van de gemeente wordt verwacht dat men dit voorjaar nog een profielschets voor de nieuwe burgemeester maakt.