nieuws

22 mrt 2002, 00:12

“Jeugdgevangenis liet medewerkers in het geheim screenen”

Jeugdgevangenis Het Poortje in Groningen heeft de Rijksrecherche in het geheim de antecedenten van alle werknemers laten natrekken. Hiermee heeft de jeugdgevangenis de wet overtreden. Deze beschuldiging doet de vakbond Abvocabo FNV.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vakbond spreekt van ‘een ernstige misstand’. De jeugdgevangenis is wettelijk verplicht om zowel de werknemers als de ondernemingsraad in te lichten over een antecedentenonderzoek. Dat is volgens de Abvocabo niet gebeurd. Jeugdgevangenis Het Poortje ontkent dat werknemers in het geheim zijn gescreend, maar weigert verder ieder commentaar. Ook justitie wil niet reageren.
Een lid van de ondernemingsraad ontdekte volgens de vakbond dat de werknemers gescreend waren. Zijn pc is vervolgens door een extern bureau gekraakt en doorzocht, stelt de bond. “Het bureau was op zoek naar vertrouwelijke documenten en heeft daarvoor al zijn wachtwoorden gekraakt”, zegt vakbondsbestuurder W. Moorlag.
De klokkenluider is inmiddels volgens Moorlag op non-actief gesteld. Hij zou over gevoelige informatie hebben beschikt en zich hebben misdragen. De vakbond erkent ‘dat de man niet in een diplomatenklasje is opgeleid’, maar is in kort geding tegen de non-actiefstelling in beroep gegaan.