nieuws

29 sep 2010, 22:10

Jan Geert Vierkant van NNO als nieuwe directeur naar Martiniplaza

Jan Geert Vierkant wordt per 1 december a.s. de nieuwe directeur van Martiniplaza. Vierkant was elf jaar algemeen directeur van het Noord Nederlands Orkest. Hij volgt Hans Schraders op die sinds januari als directeur ad interim binnen Martiniplaza een omvangrijk veranderingsprogramma heeft doorgevoerd. Schraders blijft tot en met eind november als statutair directeur aan Martiniplaza verbonden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen ondergaat, vrijwel tegelijkertijd met de binnenkomst van de nieuwe directeur, een aantal wijzigingen. Hans van Bokkum en Jorrit Volkers verlaten dit belangrijke toezichthoudend college. Per 1 november a.s. treden Cathalijne Elings, Bert Derksen en als vice voorzitter Seerp Leistra toe. Henk Pijlman blijft als voorzitter en Mirjam de Meijer als lid.