nieuws

25 okt 2012, 10:10

Jacques Tichelaar schetst beeld van chaos in PvdA en op Stadhuis in Groningen, tot bodes aan toe

‘Ofschoon ik niemand in kennis heb gesteld van mijn opdracht en van de afspraken die ik heb gemaakt voor gesprekken, valt mij bij het betreden van het gemeenthuis op dat hier sprake is van een soort chaotische samenkomst van mensen. Als ik helder probeer te krijgen wie hier bijeen zijn en met welk doel, blijft men mij het antwoord schuldig. Ik trek de conclusie dat het er momenteel kennelijk op deze wijze aan toe gaat in het gemeentehuis van Groningen; niemand weet waar de verantwoordelijkheden liggen. Tot op het niveau van de bodes aan toe.’ Passage uit het rapport van Jacques Tichelaar over de situatie bij de PvdA in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tichelaar vervolgt:

‘Typerend is ook dat mij, na het laatste gesprek om half vijf, te verstaan wordt gegeven dat ik het
gebouw maar beter via de zij-ingang kan verlaten. Anders loop ik waarschijnlijk direct in de armen van de pers. En inderdaad: buiten word ik opgevangen door een verslaggever van RTV Noord, die mij vraagt of ik daadwerkelijk ben begonnen aan een bemiddelingspoging binnen de PvdA. Ik vind deze gang van zaken opmerkelijk, omdat ik zelf niemand hiervan op de hoogte heb gesteld. Zo wordt er dus kennelijk binnen de PvdA in Groningen omgegaan met dit soort delicate processen.’

(…)

SFEER OM TE SNIJDEN

‘Op zondag 7 oktober vindt een fractievergadering plaats van de PvdA. Enkele afdelingsbestuurders en de afgetreden wethouders zijn tevens aanwezig. Doel van de bijeenkomst is de voorbereiding van het debat in de gemeenteraad op maandag 8 oktober, over het rapport (bijgevoegd) van ‘verkenner’ H. Kruithof, en de vraag welk standpunt daarover ingenomen moet worden.


De sfeer tijdens de bijeenkomst is om te snijden. De eigenlijke situatie binnen de fractie is dat zes mensen zich met elkaar verbinden in hun opvatting, lijnrecht tegenovergesteld aan een verbond van de drie overige fractieleden. Inclusief de aanwezige opvolgers op de lijst is de verhouding 7 – 4. Tijdens de komende raadsvergadering zal het rapport van de verkenner H. Kruithof ter tafel komen. Hij heeft zich verstaan met alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad, om vervolgens in beeld te brengen welke mogelijkheden de gemeenteraad na de crisis ziet voor vorming van een nieuw college van BenW. Bijna alle fracties grepen de vraag van de verkenner echter aan om de bestuurscultuur, in met name de PvdA, aan de orde te stellen. In negatieve zin. Welk college er ook gevormd zal gaan worden; er moet in elk geval iets worden gedaan aan verbetering van de bestuurscultuur en aan de personele bezetting.’’


LEES HET HELE RAPPORT:

 

 

 http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2012/september/Rapport-Tichelaar.pdf