nieuws

24 feb 2011, 15:03

Is Groningen wel zo goed als de Groningers zeggen?

Groningen is een fantastische stad. Met prachtige architectuur. En een leuke binnenstad. Althans: volgens de Groningers zelf dan. Maar klopt dat wel? Daarover gaat een bijzonder debat op maandagavond 28 februari.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen geeft hoog op van haar eigen woningbouwproductie en het uitgekiende beleid dat er aan ten grondslag ligt. Zo hoog zelfs, dat er onlangs een boek aan werd gewijd: Nieuw in Stad. Woningbouw in de gemeente Groningen 2006-2010, een overzicht van woningbouwprojecten in de afgelopen vijf jaar.

 Maar: is het wel terecht dat Groninger architecten, beleidsmakers en bouwers zo trots zijn op hun Groninger woningen? In het debat 'Nieuw in Stad' wordt dat - graag samen met u - bediscussieerd.

Verschilt Groningen van andere Nederlandse steden? Waar is nog wat te winnen? En: hoe zou de 'woningoogst' er in het ideale geval over vijf jaar uit kunnen zien? Omdat Groningers hun eigen stad onmogelijk ongekleurd kunnen beoordelen, komen vier niet-Groningers uit verschillende disciplines naar het noorden om hun ongezouten mening te geven.


Onder leiding van Marcel Tankink (KAW architecten en adviseurs) houden Jan Winsemius (eigenaar VGG Middelkoop), Bouke Kapteijn (senior adviseur gebiedsontwikkeling AT Osborne), Erik Wiersema (directeur ADP, Architectuur Design Planning) en Harro de Jong (eigenaar Buro Harro) de Groninger woningbouwproductie kritisch en onafhankelijk tegen het licht.

Voorafgaand verzorgt wethouder Frank de Vries een inleiding op het debat.

Waar en wanneer?


Datum: Maandag 28 februari 2010
Tijd: 20:00 uur
Locatie: ForumImages, Hereplein 73, Groningen
Toegang: € 2,50
Aanbieding: Nieuw in Stad wordt deze avond verkocht voor €19,95
Informatie: Platform GRAS & ForumDwarsdiep