nieuws

24 okt 2001, 00:12

Inwoners Veendam willen vaker raadsvergaderingen in de kroeg

Inwoners van de gemeente Veendam willen dat het stadsbestuur voortaan vaker vergadert in de kroeg. Ze zijn zeer enthousiast over het feit dat de gemeenteraad deze week, op maandagavond, een vergadering belegde in het plaatselijke hotel Parkzicht. Die vergadering trok ongewoon en onverwacht veel belangstelling. Volgens een aantal van de aanwezigen zou het college van B en W van Veemdam er daarom vaker voor moeten kiezen in het hotel te vergaderen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenteraad had, volgens woordvoerder Willemien Afman van de gemeente Veendam, voor het eerst sinds honderd jaar besloten de vergadering voor de verandering in het hotel te beleggen. Reden daarvoor vormt het feit dat de politiek dichter naar de burger toe wil komen. Bovendien werd er tijdens de vergadering een nota behandeld over de toekomst van Veendam, getiteld: ‘Van Turfstad naar Durfstad’. Tijdens eerdere behandelingen van die nota bleek daar ook al een grote belangstelling voor te zijn.
Maar volgens woordvoeder Afman lag het niet alleen aan het aansprekende onderwerp, maar wel degelijk ook aan de bijzondere lokatie dat er een grote opkomst was: er kwamen meer dan tachtig bezoekers. ‘Dat was een onverwacht grote opkomst waar we heel blij mee zijn’. Er is nog geen besluit genomen over de vraag of de gemeenteraad voortaan vaker in het hotel bij elkaar zal komen. ‘De gemeenteraad zal alle reacties op de toekomstvisie evalueren, en dus ook de vergadering in het hotel. Daarna wordt besloten of er vaker vergaderingen in het hotel zullen volgen’, aldus de woordvoerder.