nieuws

07 mrt 2002, 00:12

Inwoners Haren kunnen woensdag ideale burgemeester samenstellen

Burgers van het Groningse Haren kunnen woensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hun ideale burgemeester ‘samenstellen’. Ze kunnen dat doen door op een stembiljet aan te geven aan welke eigenschappen de in hun ogen meest ideale burgemeester moet voldoen. Met de antwoorden hoopt de gemeenteraad een profiel samen te kunnen stellen waaraan een nieuwe burgemeester van Haren moet voldoen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenteraad heeft daartoe besloten omdat de huidige burgemeester mevr. N. Gerritsma in september vertrekt. Om de meest gewenste eigenschappen te verkrijgen heeft de raad eerst een vragenlijst laten afdrukken in het plaatselijke ‘Harener Weekblad’. De ingevulde vragenlijst kunnen de burgers woensdag deponeren in een speciale stemcontainer die in de 16 stembureaus staan.
De inwoners van Haren kunnen uit zeventien eigenschappen kiezen welke vijf zij het meest belangrijk vinden. Daarnaast kunnen ze aangeven of ze iets in een burgemeestersreferendum zien, welke leeftijd de kandidaat moet hebben, welke portefeuilles hij of zij moet krijgen en of een politieke kleur belangrijk is.
Volgens een woordvoerder gaat het de gemeenteraad van Haren erom ‘in een zo vroeg mogelijk stadium burgers bij het wel en wee van het gemeentelijk bedrijf te betrekken’. De uitslag van de peiling wil de raad bij de beraadslagingen over de door de raad te maken profielschets betrekken.