nieuws

11 feb 2014, 09:09

Inwoners Gronings dorp beginnen zelf archeologische opgravingen

Inwoners Gronings dorp beginnen zelf archeologische opgravingen

Inwoners van een dorp in noord-Groningen, Garsthuizen, beginnen zelf met archeologische opgravingen. Ze doen dat onder leiding van de provinciaal archeoloog, en met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De opgravingen worden vanaf woensdag  gehouden omdat er plannen zijn om de bouwvallige kerk te slopen. Daar zou een nieuw, bijzonder ontvangstcentrum van de Stichting Oude Groninger Kerken moeten komen, met informatie over alle kerken in Groningen.

 

Maar voordat de huidige bouwvallige kerk kan worden gesloopt, start er nu eerst uiterst nauwkeurig archeologisch onderzoek.

 

Het unieke aan het archeologisch onderzoek is de opzet: een burgerparticipatieproject. Dit wil zeggen dat het dorp en de dorpsbewoners een centrale rol spelen in de invulling en uitvoering van het project.

 

Na een recent gehouden informatieavond omtrent de opzet van het archeologisch onderzoek en de toekomst van de kerk van Garsthuizen heeft zich een groot aantal dorpelingen opgegeven om een rol te spelen in het onderzoek. Zij gaan - onder deskundige leiding - actief meehelpen met de opgravingswerkzaamheden in en rond de kerk.

 

Inzet dorp


Deze activiteiten bestaan onder meer uit de feitelijke opgravings-werkzaamheden, uitwerking van het onderzoek en ondersteunende activiteiten zoals het schrijven van blogs en het geven van voorlichting aan geïnteresseerden. Tijdens het onderzoek zullen de vorderingen gepubliceerd worden via de projectwebsite: www.kerkgarsthuizen.nl. Dorpsbewoners zullen zelf ook bijdragen aan de inhoud van deze website in de vorm van blogs en het plaatsen van foto’s en filmpjes. Wetenschappelijke begeleiding

 

Twee studenten archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen, Alexander Zagkotsis en Lars Jetten, zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het archeologisch onderzoek en het burgerparticipatieproject.

 

Zij voeren dit project uit onder supervisie van de provinciaal archeoloog en hoogleraar Henny Groenendijk en de Stichting Oude Groninger Kerken.


De Stichting Oude Groninger Kerken ziet op de plek van de oude kerk een unieke kans om een nieuw gebouw met een nieuwe functie te realiseren. Alvorens er een start kan worden gemaakt met de bouw is archeologisch onderzoek noodzakelijk om inzicht te krijgen in de fundering van de huidige kerk en de middeleeuwse voorloper van deze kerk. Naast het onderzoek naar deze oude funderingen zal er ook onderzoek plaatsvinden naar de bewoningsgeschiedenis en opbouw van de wierde waar de kerk op staat.

 

Zie ook www.kerkgarsthuizen.nl