nieuws

03 aug 2015, 20:08

Inwoners bevingsgebied krijgen snel duidelijkheid van Alders

Inwoners bevingsgebied krijgen snel duidelijkheid van Alders

De inwoners van het aardbevingsgebied krijgen snel duidelijkheid over het mogelijke verstevigen van hun huis. De Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders wil voor 2016 zijn 5-jaren plan af hebben. Dat laat Alders weten tijdens een maandelijkse persconferentie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bevingsgebied is verdeeld in vier clusters die de komende weken moeten gaan uitzoeken wat er allemaal in het gebied moet gebeuren. Ze moeten kijken naar welke huizen verstevigd moeten worden, of er nog schadegevallen zijn en wat ze willen doen met beschadigde monumenten en beeldbepalende gebouwen.

De Nationaal Coördinator heeft in augustus en september veel gesprekken en werkconferenties met maatschappelijke instanties en overheden. Eind september is er een afsluitende bijeenkomst waarbij alle voorstellen voor plannen en regelingen worden gepresenteerd. “Ik ga vervolgens in oktober mijn conceptprogramma schrijven voor de komende jaren”, zegt Alders.

Plan nog dit jaar naar kabinet

Het is de bedoeling dat nog dit jaar duidelijk wordt wat de precieze bouwnormen worden, waar Alders in zijn plannen rekening gaat houden. Uiteindelijk gaat het 5-jarenplan ook nog dit jaar naar regionale bestuurders en het kabinet. De gemeenteraden en de Tweede Kamer kunnen er dan in 2016 iets over zeggen. “Maar ik streef ernaar om een plan te maken, wat zij ook goed vinden”, aldus Alders.

Uiteindelijk moeten de bewoners ook snel duidelijkheid hebben over wat er met hun huis moet gebeuren en op welke termijn dit gebeurt. De focus komt eerst te liggen op het gebied waar de kans op bevingen het grootst is.

Eén van de gesprekspartners van Alders is de Dialoogtafel, een overlegorgaan met onder andere de provincie en de NAM. Onlangs werd bekend dat de Groninger Bodem Beweging (GBB) de tafel de rug toekeert. Alders kan nog niet zeggen wat voor gevolgen dat heeft. “Binnenkort wordt bekend wat er uit hun eigen evaluatie komt. Dat wacht ik af.” Alders liet weten ook met de GBB in gesprek te blijven als die uit de Dialoogtafel stappen.