nieuws

24 mrt 2009, 20:08

Interpellatie VVD en D66 over Meerstad in Groninger gemeenteraad

Het wordt ouderwets spannend in de gemeenteraad, woensdagmiddag en – avond in Groningen. Het college van B en W verdedigt dan haar voorstel om de Sociale Dienst te verplaatsen van de Eendrachtskade naar het Europapark. De meerderheid van de raad was tot voor kort niet van overtuigd van de voordelen daarvan. Maar er dient zich plotseling ook een ander heikel onderwerp aan: de wijk Meerstad. Die kwam in het nieuws toen journalisten van de afdeling journalistiek een voor intern gebruik bij de opleiding bedoeld artikel doorspeelden aan het Dagblad van het Noorden. In het artikel stond wel dat de perspectieven voor de nieuwe Groningse wijk Meerstad zo slecht zijn dat een betrokkene voorstelde het meer bij Meerstad tien procent kleiner te maken: “dat merkt toch niemand!”. De VVD in de Groningse gemeenteraar laat in het weblog van fractievoorzitter Betty de Boer in de DSG weten een interpellatie over Meerstad aan te vragen. De Boer:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Verder tijdens de raadsvergadering morgen - op 25 maart a.s. - dient de VVD fractie samen met D 66 een interpellatieverzoek in. Dit gaat over uitlatingen van een vertegenwoordiger van ontwikkelaar Hanzevast tegen journalisten over het eventueel verkleinen van het meer in Meerstad, om meer woningen te kunnen bouwen, en zo de kosten te drukken.


Citaat: ‘Tichelaar oppert dat het meer van 654 hectare met 60 hectare verkleind kan worden. Dat merkt niemand, aldus de ontwikkelaar. Maar dat betekent wel dat we op 60 hectare extra woningen kunnen bouwen.’


De VVD fractie heeft zich verbaasd over deze uitlatingen en het gemak waarmee een betrokken ontwikkelaar eenzijdig en naar derden een voorstel doet over een wezenlijke verandering in de plannen van Meerstad. Niet alleen worden de raden van Groningen en Slochteren niet in een dergelijke discussie betrokken, maar blijkbaar zijn de betrokkenen die dagelijks bezig zijn met Meerstad openhartiger tegen derden dan naar de verantwoordelijke besturen. We willen hier graag opheldering over. E.e.a. draagt niet bij aan een positieve beeldvorming rondom Meerstad.’’

Meer blogs van stadspolitici:

 www.dsg.nl