nieuws

12 apr 2013, 10:10

PvdA en D66 steunen verzoek om interpellatie in Groningse gemeenteraad over handelwijze provincie rond ‘tramgelden’

Niet alleen GroenLinks en ChristenUnie zijn verbaasd over de manier waarop de provincie Groningen gelden verdeelt die bestemd waren voor de tram. Ook de Groningse collegepartijen PvdA en D66 steunen een verzoek om een interpellatie over deze kwestie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

GroenLinks, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en D66 hebben zich zeer verbaasd over het feit dat in het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur een voorstel wordt gedaan voor de besteding van
339 miljoen euro aan RSP-geld. Het betreft geld dat beschikbaar is gekomen door het afblazen van de Regiotram en de spoorlijn Groningen-Heerenveen.

Dit geld was bedoeld voor openbaar vervoer om de Stad als economische motor van de regio bereikbaar te houden. Het provinciebestuur stelt nu voor om meer dan de helft van dit geld aan andere doelen te besteden, waaronder veel asfalt.


Bovenstaande partijen vragen zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Maandag 8 april nog vergaderden raads- en bestuursleden van de RegioVisie Groningen-Assen (RGA) over een goed bereikbaarheidsplan voor stad en regio. Zonder openbaar vervoersoplossing dreigt de stad onbereikbaar te worden. Een concrete oplossing is nog niet gevonden en tijdens de bespreking
van maandagavond bij de RGA bleek dat er voor veel ideeën nog geld nodig is.

Tegelijkertijd werden in het nieuwe provinciale coalitieakkoord wél oplossingen met financiële dekking gepresenteerd.
 

Het stadse college heeft telkens aangegeven in nauw overleg met de provincie te zijn. PvdA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks verbazen zich dat het Groningse college aan de gemeenteraad beloofd heeft op zoek te gaan naar een nieuw en goed alternatief bereikbaarheidsplan met ruime insteek voor het openbaar vervoer, maar ondertussen het geld voor die plannen lijkt kwijt te raken.