nieuws

15 feb 2001, 00:12

Inlia: ‘Asielzoekers dit voorjaar massaal op straat’

De kerkelijke organisatie Inlia in Groningen doet een beroep op maatschappelijke organisaties en burgers in Nederland om zich dit voorjaar te ontfermen over tienduizenden asielzoekers die dan volgens haar gedwongen worden op straat te bivakkeren

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat komt volgens Inlia omdat zij het slachtoffer worden van een bizarre combinatie van wettelijke regels. Vanaf 1 april wordt de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht. Gevolg daarvan is dat mensen, na een afwijzing van een asielverzoek, op eigen gelegenheid naar hun land van herkomst terug moeten. Maar vaak kunnen zij dat niet omdat hun ambassades niet meewerken of omdat ze hele langdurige procedures hebben.
‘Kerken, vakbonden, burgers: iedereen in Nederland moet zich realiseren wat dat betekent. Namelijk dat tienduizenden asielzoekers op straat komen te staan’, zegt directeur John van Tilborg van Inlia. ‘Wij mogen die mensen straks niet in de greppel laten liggen en onderdak bieden. Maar wel onder protest want het is wel een overheidstaak’. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) weet niet of de effecten van de nieuwe Vreemdelingenwet inderdaad zo desastreus zijn. ‘Inlia gaat uit van veronderstellingen die wij niet kunnen delen. Wij weten niet hoe de asielzoekers op de nieuwe wet reageren’, aldus woordvoerder M. Visser van het COA.