nieuws

23 nov 2015, 17:05

Infoversum in verklaring: “Faillissement bleek onvermijdelijk”

Infoversum in verklaring: “Faillissement bleek onvermijdelijk”

Wie nog nooit in het Infoversum is geweest heeft zijn kans gemist. De Stichting Infoversum heeft het faillissement aangevraagd voor deze unieke voorziening voor Groningen waarin spectaculaire films waren te zien in 3D over biologie, de sterren, het heelal, de evolutie of andere ontwikkelingen. Hieronder integraal de persverklaring van de Stichting Infoversum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

"Het bestuur van de Stichting Infoversum is er ondanks alle inspanningen van de afgelopen maanden niet in geslaagd om samen met zijn financiers een structurele oplossing te vinden voor de financiële problemen waarin Infoversum verkeerde. Een faillissement is onontkoombaar en de aanvraag hiervoor is op vrijdag 20 november 2015 bij de rechtbank ingediend.

 

 

Infoversum, een multifunctioneel, digitaal 3D full dome theater, opende in juni 2014 zijn deuren. De bouw van Infoversum werd financieel mogelijk gemaakt door Rabobank, Gemeente en de betrokken ondernemingen Rottinghuis en CIG. Daarnaast gaven founding partners RUG en Gasterra garantie op een vaste afname aan dagdelen voor een periode van vijf jaar. Ook konden onderzoekers van de RUG gebruik maken van de faciliteit en bijdragen aan de wetenschappelijke en innovatieve doelstellingen van Infoversum. De Stichting had daarnaast de uitdaging om via het vertonen van publieke shows, het verhuren van het gebouw aan derden en het fungeren als toplocatie voor grote festivals in Groningen, zijn eigen inkomsten te genereren. Deze combinatie van opbrengsten zou tot voldoende omzet moeten leiden om de financieringslasten en reguliere exploitatielasten te dekken.

 

 

Analyse

 

 Dit voorjaar werd duidelijk dat de inkomsten en in het bijzonder de bezoekersaantallen voor publieke shows en festivals achterbleven bij de verwachtingen. Daardoor kon de Stichting steeds moeilijker zijn financiële verplichtingen nakomen. Dit leidde vlak voor de zomer 2015 tot een wijziging in het bestuur van de Stichting. Een werkgroep, bestaande uit de overgebleven bestuurder, bijgestaan door de directeur Infoversum en twee experts vanuit Triade, werd opgericht om de ontstane situatie en scenario’s voor een gezonde financiële toekomst voor Infoversum te analyseren.

 

 

Te vroeg om te stoppen

 

 

Eind september 2015 zijn de uitkomsten van deze analyse gepresenteerd aan de financiers en founding partners. De analyse maakte duidelijk dat de hoge financieringslasten een te groot beslag legden op de te halen omzet. De ambities bij de start van Infoversum bleken te optimistisch, zeker voor een totaal nieuw concept in een relatief kleine stad als Groningen. Tegen deze achtergrond was het behaalde bezoekersaantal van bijna 50.000 in het eerste jaar zelfs een succesvolle start te noemen. De werkgroep concludeerde dat Infoversum weliswaar in een lastige financiële situatie verkeerde, maar dat het te vroeg was om nu al te stoppen.

 

 

Zoektocht naar doorstart

 

 

Eind oktober werd na verschillende pogingen een doorstartplan positief ontvangen. Dit zou Infoversum een kans geven om alsnog binnen een jaar haar bestaansrecht te bewijzen. De belangrijkste voorwaarden om de doorstart mogelijk te maken waren het bijeenbrengen van een relatief kleine nieuwe investering, het ondersteunen door onderzoekers van de RUG via het gebruik van de faciliteit en tot slot actieve betrokkenheid en steun van alle financiers bij dit doorstartplan.

 

 

Tekort op de begroting

 

 

Na gezamenlijk overleg op 26 oktober jl. heeft de werkgroep verschillende inspanningen gepleegd om aan de voorwaarden van het doorstartplan te voldoen. De werkgroep is daarbij op onoverkomelijke bezwaren gestuit. Er was geen onvoorwaardelijke steun van alle partijen en het ontbrak aan garanties voor financiële ondersteuning. De begroting van 2016 liet hierdoor een tekort zien waarvoor op voorhand geen oplossing is.

 

 

Onzekerheid eist zijn tol

 

 De werkgroep ziet dat de lange periode van onzekerheid op verschillende fronten zijn tol eist. De tijd lijkt Infoversum in te halen, zoals zichtbaar en voelbaar is in verschillende operationele knelpunten. Het bestuur ziet het als zijn verantwoordelijkheid om duidelijkheid te scheppen tegenover het personeel, tegenover de stakeholders, crediteuren, publiek en alle andere partners en relaties. Een faillissement is onvermijdelijk gebleken."