nieuws

05 mrt 2008, 08:08

Ineke Mulder stapt op als gedeputeerde

Ineke Mulder (PvdA) stapt op als gedeputeerde van de Provincie Groningen. Dit heeft zij in een persoonlijke brief aan alle leden van Provinciale Staten laten weten. Aanleiding voor haar besluit zijn de problemen die december vorig jaar ontstonden in haar portefeuille Jeugdzorg. Het uitlekken van de sloopplannen van Ganzedijk zou geen reden zijn geweest. Tot in haar opvolging is voorzien, blijft Mulder als gedeputeerde van de provincie Groningen haar werkzaamheden verrichten. Het is nog onbekend wie Ineke Mulder opvolgt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mulder (1950) was sinds 2003 gedeputeerde. Haar portefeuille bestond sinds 2007 uit de onderdelen welzijn en zorg, wonen, onderwijs, sport en evenementenbeleid. Zelf geeft ze in haar brief aan de leden van Provinciale Staten aan dat de aanleiding voor haar besluit ligt in de problemen die eind december 2007 zijn ontstaan in de portefeuille jeugdzorg. Ondanks het vertrouwen dat zij van de meerderheid van Provinciale Staten tijdens dit debat voor haar werkzaamheden ontving, heeft ze toch besloten haar functie neer te leggen.

Gedeputeerde Mulder is uit hoofde van haar functie tevens o.a. voorzitter van diverse regioteams, voorzitter van de stuurgroep Acute Zorg en voorzitter van het Provinciaal Groninger Studiefonds.