nieuws

08 jun 2012, 10:10

In provincie Groningen 2500 gezinnen in urgente financiële nood

In de provincie Groningen verkeren 2500 gezinnen in een financiële crisissituatie, waarbij zij om enige reden niet een beroep kunnen doen op wettelijke voorzieningen. Alleen al in de stad Groningen gaat het om 700 huishoudens. Deze cijfers werden bekend gemaakt bij de oprichting van een stichting die zich wil inzetten voor deze Groningers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit landelijke cijfers blijkt, dat naar voorzichtige schatting rond 7 procent van de huishoudens met een inkomen tot 110% van het minimum jaarlijks in een financiële noodsituatie terechtkomt, terwijl niet (tijdig of voldoende) een beroep kan worden gedaan op (wettelijke) voorzieningen, zoals de Wet Werk en Bijstand.

Voor de gehele provincie zal het gaan om rond 2500 huishoudens en in de stad Groningen rond 700 huishoudens. In veel gevallen zijn deze problemen niet in eigen (familie)kring oplosbaar.

 

In het bijzijn van wethouder Elly Pastoor van Sociale Zaken gemeente Groningen en directeur Andries de Jong van St. Samenwerking voor UrgenteNoden.nl ondertekenden de nieuwe bestuursleden donderdag 7 juni 2012 de oprichtingsakte van de Stichting Urgente Noden Groningen.


Deze Stichting heeft als doel burgers te helpen bij individuele financiële crisissituaties waarbij niet (tijdig of voldoende) een beroep kan worden gedaan op wettelijke voorzieningen.
Dit gebeurt op verzoek van dienst- en hulpverleners. Vaak gaat het om calamiteiten bij lage inkomensgroepen zoals ziekte, handicaps en werkloosheid. De partners in dit nieuwe noodhulpbureau zijn van mening dat hulp dan niet van toeval afhankelijk dient te zijn.

De Stichting is een uniek samenwerkingsverband van de gemeente Groningen, dienst-/hulpverleningsveld,, maatschappelijke organisaties, kerken en fondsen. De Stichting heeft de vorm van een publiekprivate samenwerking vanuit de opvatting dat in noodsituaties niemand het alleen kan. Voorzitter is Pim de Bruijne.

 

Centraal adres


De Stichting Urgente Noden Groningen zal functioneren als een centraal adres voor noodhulp, waarop hulpverleners voor hun cliënten een beroep kunnen doen.

Dit betekent ook een efficiencyslag voor de hulpverlening en de fondsen. Hulpverleners hoeven niet eindeloos te zoeken naar een donateur of fonds dat wil helpen en fondsen kunnen rekenen op betrouwbare informatie. Noodhulp wordt zo een vanzelfsprekend instrument in de gereedschapskist van hulpverleners.


Om die functie te kunnen realiseren zorgen fondsen voor het giftenkapitaal. De gemeente stelt voor de uitvoerende werkzaamheden faciliteiten beschikbaar, waaronder de kosten voor huisvesting en personeel.