nieuws

22 feb 2012, 21:09

In Groningen anderhalf keer zo vaak zelfdoding; GroenLinks wil onderzoek

De gemeenteraad van Groningen heeft besloten onderzoek in te stellen naar de vraag hoe het komt dat er in Groningen relatief vaak sprake is van zelfdoding. Een motie van Groen Links, waarin om zo’n onderzoek is gevraagd, werd aangenomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

GroenLinks wil weten waarom er in Groningen anderhalf keer zo vaak mensen overlijden door zelfdoding dan elders in Nederland het geval is. De fractie diende hierover een motie in bij de raadsvergadering van afgelopen woensdag. “In 2010 steeg het aantal zelfdodingen in Nederland voor het derde achtereenvolgende jaar”, aldus Kris van der Veen.

“In dat jaar pleegden 1600 Nederlanders zelfmoord en in Groningen het vaakst in vergelijking met andere grote steden. Wij willen weten hoe dat komt en of we daar iets aan kunnen doen”.

GroenLinks vroeg ook aandacht voor Stadjers die te maken hebben met ernstige eenzaamheid. De raad steunde de wens van GroenLinks tot onderzoek.

Een voorstel van GroenLinks om de psychosociale gezondheid van de Groningse jeugd te verbeteren werd ook door een raadsmeerderheid gesteund. Onderzoek toont aan dat er een verband bestaat tussen de psychische en fysieke gezondheid van jongeren. Verschillende organisaties in de stad hebben gepleit voor expliciete aandacht hiervoor. De motie van GroenLinks hierover werd tevens door een meerderheid van de raad gesteund.