nieuws

07 dec 2000, 00:12

Ict-onderzoek NOM vertraagd

Het grootscheepse onderzoek van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) naar de ict-sector in Noord Nederland is niet eerder klaar dan eind februari 2001. Om een goed en actueel beeld te geven van de ict-wereld in het noorden is meer tijd nodig, aldus woordvoerder B. Nuys.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eigenlijk zouden de resultaten van het onderzoek eind december bekend zijn, maar dat voor de onderzoekers niet haalbaar.
Het staat wel al vast dat de ict-sector in de noordelijke provincies sterk is gegroeid. Er zijn momenteel meer dan 425 bedrijven, waarvan een derde deel na 1996 werd opgericht. De ict-ondernemingen zijn verantwoordelijk voor zo’n 10.000 banen en een omzet van 3 miljard, en de gemiddelde groei van de werkgelegenheid op jaarbasis bedraagt ongeveer 29 procent.
Knelpunten zijn de ict-infrastructuur, die beter up-to-date gehouden moet worden, en de samenwerking tussen verschillende it-bedrijven, die nog een stuk beter kan. Ook de krappe arbeidsmarkt blijft een probleem, en hoewel er voldoende kapitaal op de markt beschikbaar is, weten veel kleine ict-bedrijven de weg daarheen niet goed te vinden.