nieuws

04 aug 2001, 00:12

IB-groep laat studenten ruilen

Eerstejaars studenten die zijn ingeloot voor de studies geneeskunde of tandheelkunde, maar niet zijn geplaatst in de stad van hun voorkeur, kunnen ruilen. Voor de eerste keer biedt de Informatie Beheergroep die mogelijkheid via internet.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De IB-groep, bekend van de studiebeurzen, voert jaarlijks de loting voor deze studie uit. Zo blijkt uit gegevens van de website dat tien studenten die zijn ingeloot bij de Vrije Universiteit in Amsterdam de voorkeur geven aan Utrecht.
Studenten die willen ruilen, kunnen binnen twee weken na de dagtekening op hun Bewijs van Toelating een verzoek indienen en aangeven welke stad de voorkeur geniet. Via de website (www.ib-groep.nl) is het mogelijk dat te doen. Schriftelijke verzoeken (CBAP, Postbus 30157, 9700 LJ Groningen of fax 050 - 5998798) blijven ook mogelijk. Voor geneeskunde, dat aan acht universiteiten kan worden gevolgd, zijn dit jaar 2140 plaatsen beschikbaar. Voor tandheelkunde zijn er 225 plaatsen aan vier universiteiten.