nieuws

07 mrt 2008, 09:09

'Huisartsen betrekken bij nazorg voor (jong) volwassenen genezen van jeugdkanker'

Huisartsen moeten worden betrokken bij de zorg op lange termijn voor volwassenen die als kind kanker hebben overleefd. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de afdelingen kinderoncologie en huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij publiceren over hun onderzoek in het maartnummer van het gerenommeerde The Lancet Oncology, dat on-line is verschenen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

75 procent van de kinderen met kanker overleven en worden volwassen dankzij de verbeterde behandelingsmogelijkheden. Deze overlevenden lopen een risico op nadelige lichamelijke en psychosociale effecten van de behandeling die zich soms pas jaren later kunnen manifesteren. Langdurige follow-up van deze patiënten is belangrijk om dergelijke problemen zo vroeg mogelijk aan te pakken. In Nederland hebben de kinderoncologische centra besloten gezamenlijke richtlijnen voor de nazorg op te stellen.

Als kinderen volwassen worden, is de kinderoncoloog niet meer de eerst aangewezen persoon om deze op lange termijn zorg te bieden. In het UMCG is onderzocht of een samenwerking met de eigen huisarts een oplossing kan bieden. “In ons lopende onderzoek hadden de meeste overlevenden die werden opgeroepen, onvoldoende kennis over de mogelijkheid van latere complicaties van de behandeling. Als gevolg daarvan liepen ze het risico pas in een later stadium medische zorg te krijgen als zich gezondheidsproblemen zouden voordoen”, aldus onderzoeksleider Ria Blaauwbroek.

Onderzoek
In het onderzoek is beoordeeld of de huisarts kan worden betrokken bij nazorg op lange termijn. In totaal namen 123 overlevenden van jeugdkanker deel aan het onderzoek, evenals vrijwel al hun huisartsen. De patiënten kwamen tweemaal naar de speciale late effecten-polikliniek in het UMCG en tussen deze twee bezoeken in bezochten ze hun eigen huisarts voor controle. Tevredenheid van patiënten en artsen met het bezoek aan de huisarts werd beoordeeld aan het einde van het onderzoek. Van de 101 patiënten die de vragenlijst uit het onderzoek voltooiden, waren er 89 (89%) tevreden met de gedeelde nazorg, evenals 94 (82%) van de 115 huisartsen die deelnamen.

Conclusies


Uit het onderzoek blijkt dat nazorg door de eigen huisarts in nauwe samenwerking met de late effecten polikliniek goed te organiseren is. Het kan voor een deel van deze volwassen overlevenden van kinderkanker een goed alternatief zijn voor controles uitsluitend op de polikliniek. Bezoek aan een dergelijke polikliniek kan belastend, tijdrovend of stigmatiserend zijn voor sommige patiënten. Deze gedeelde zorg is patiëntvriendelijker, is naar alle waarschijnlijkheid goedkoper en kan bevorderen dat meer overlevenden van kinderkanker langdurig onder controle blijven.