nieuws

28 mrt 2002, 00:12

Hortus Haren krijgt toch doorstart onder universiteit

De Rijksunisiteit Groningen gaat toch nog mee werken aan een doorstart voor de Hortus Haren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) is met de curatoren van de failliete Hortus in Haren overeengekomen dat de universiteit alle bezittingen en erfpachtrechten van de Hortus overneemt. De RuG wil, samen met een externe partij, de Hortus een doorstart laten maken. De vorig jaar failliet verklaarde Hortus sloot deze maand de deuren. Volgende maand zouden alle eigendommen van de Hortus worden geveild, maar dat is nu tot ieders verbazing afgewend. De RuG heeft alle erfpachtrechten, roerende zaken en de handelsnaam gekocht. De universiteit was al eigenaar van het terrein, maar kan daar nu ook vrijelijk over beschikken. Als de onderhandelingen met de nog onbekende externe partij vastlopen, zal de RuG weer met de stichting Hortus rond de tafel gaan. Later vandaag volgt meer informatie.