nieuws

24 feb 2010, 10:10

Honderden banen op de tocht bij gemeente Groningen

De gemeente Groningen verliest in de komende jaren mogelijk 250 banen door een grootse bezuiniging. In totaal wil het college 70 miljoen euro gaan besparen om in de komende jaren een sluitende begroting te kunnen presenteren. Een groot deel van het bedrag moet worden binnengehaald door het snijden in het aantal banen bij de gemeente. Onderzocht wordt hoe de gemeentelijke taken meer geconcentreerd kunnen worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad voorgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met de banenreductie wil de gemeente circa 29 miljoen euro bezuinigen. Net als bij vorige bezuinigingsronden zullen de personele effecten in goed overleg met de bonden, het Georganiseerd Overleg en de Centrale Ondernemingsraad worden uitgewerkt en besproken worden met de gemeentelijke organisatie en de medewerkers. Het uitgangspunt is dat de bezuinigingen gerealiseerd worden zonder gedwongen ontslagen.

De overige bezuinigingen zijn vooral financieel-technische maatregelen (6 miljoen euro) en beleidsmaatregelen die het voorzieningenniveau van de stad raken (29 miljoen euro). Ook wil de gemeente de lasten verhogen met 6,5 miljoen euro. Deze bezuinigingen zijn nodig om ook in de komende jaren een sluitende begroting te kunnen presenteren. In oktober 2009 heeft het college al gemeld dat er in 2014 sprake zou zijn van een tekort van 34 miljoen euro. Door de economische recessie en de aankomende bezuinigingen van het Rijk loopt het tekort op tot 40 miljoen euro in 2014. In de jaren na 2014 neemt het tekort verder toe. Als het nieuwe college ook kiest voor geld vrijmaken voor nieuw beleid, loopt het tekort op tot 50 miljoen euro in 2014.

Het bezuinigingspakket wordt aan het nieuwe college aangeboden. Afhankelijke van de financiële situatie en de ambities kan het nieuwe college hieruit een keuze maken. De verwachting is dat het nieuwe college uiterlijk in het najaar van 2010 definitief besluit over de bezuinigingen.
 

Lees ook de reacties van het CDA en de PvdA op de bezuinigingsbrief van het college.