nieuws

04 jan 2012, 10:10

Hoge waterstand baart waterschappen zorgen

De hoge waterstand blijft in de provincie voor problemen zorgen. Waterschap Noorderzijlvest overweegt daarom de waterberging bij Peizermade in gebruik te nemen. Eind van deze week worden de grootste problemen verwacht, vooral op en rond het Lauwersmeer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s zetten alles op alles om overlast te voorkomen. Noorderzijlvest heeft de bergboezem Lettelbert en twee gebieden rond het Leekstermeer ingezet voor extra wateropvang. Langs het Koningsdiep zijn zandzakken geplaatst op lage delen van de kade langs de Roderwolderdijk. De pompen en gemalen van Hunze en Aa’s werken op volle toeren.


Beide waterschappen bereiden zich voor op slechtere weersomstandigheden. Er worden grote hoeveelheden regen verwacht en de wind gaat draaien. Afgelopen dagen kwam de wind uit het zuidwesten en zorgde daarmee voor weinig problemen. Dat wordt anders als de wind naar het noordwesten draait, wat het spuien van water op zee moeilijk maakt.


Op het Lauwersmeer wordt eind deze week een verhoogde waterstand verwacht. Het waterschap Noorderzijlvest is voorbereid op de ontwikkelingen. Het heeft een verhoogde bewaking langs de kaden ingesteld en neemt waar nodig maatregelen. Ook houdt het waterschap de werkelijke waterstand en de verwachte waterstanden nauwlettend in de gaten.