nieuws

31 jul 2000, 00:12

Hoge bomen bedreigen Groningse molens

De molens in Groningen worden bedreigd door ongecontroleerd groeiende bomen en hoge bebouwing. Steeds vaker vangen ze onvoldoende wind om te kunnen draaien. Op termijn heeft dit nadelige gevolgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een stilstaande molen is heel demotiverend voor de vrijwillige molenaars. Ook moeten molens moeten regelmatig draaien omdat zo het raderwerk soepel blijft. Bovendien worden houtwormen en andere knaagdieren verjaagd. Door de trillingen van de wieken en de aandrijving slaan de beestjes op de vlucht.
Vroeger werden te hoge bomen direct gekapt, maar de regels voor het verkrijgen van een kapvergunning zijn aangescherpt. Bovendien stuit het kappen van bomen op veel weerstand. “Het lijkt wel of bomen heilig zijn”, zegt L. Duijm van de Vereniging van Vrijwillige Molenaars in Groningen. “Hele dorpen komen in opstand als je er een wil kappen.”
Slechts veertien van de 83 molens in de provincie worden niet bedreigd. Samen met de Stichting De Groninger Molen stelde de vereniging de kwestie aan de orde. De landelijke vereniging De Hollandse Molen vindt dat de gemeenten zich onvoldoende bekommeren om de molens. Jaarlijks dient de vereniging zeventig bezwaarschriften in tegen gemeenten die rondom de molen bomen of gebouwen willen neerzetten.
Uit onderzoek van De Hollandse Molen bleek dat een derde van de molens niet meer normaal kan functioneren. Als de gemeenten hun beleid niet wijzigen is dit aantal over 25 jaar verdubbeld. Directeur Leo Endedijk is zorgelijk over de toekomst. Hij verwacht dat door infrastructurele projecten zoals de Betuwelijn en de HSL de molens verder in de knel komen.