nieuws

10 apr 2008, 21:09

Hoe ongezond ventileren de nieuwe Groningse woningen?

Een uitzending van Zembla op 30 maart 2008 over de energiezuinige balansventilatie deed landelijk veel stof opwaaien. In Groningen werden vooral vraagtekens geplaatst bij een complex aan de Akkerstraat van corporatie In. Ook in het bezit van woningstichting Nijestee is een aantal woningen gebouwd met het balansventilatiesysteem. Nijestee houdt de vinger aan de pols.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Griffeflat in de kop Oosterpoort is een van de panden van Nijestee met een balansventilatiesysteem. In het verleden hebben de bewoners van de flat klachten gehad. Nijestee heeft in de zomer van 2007 hierop actie ondernomen. Na gesprekken met de bewonerscommissie en een enquête heeft Nijestee de installatie laten optimaliseren. Alle woningen in de Griffeflat zijn opnieuw ingeregeld, in alle woningen zijn de filters vervangen en daar waar nodig zijn de ventielen vervangen.

Wooncomfort belangrijk
Nijestee vindt het wooncomfort van haar huurders erg belangrijk. Daarom hebben we overleg met de bewonerscommissie van de flat en geven we voorlichting. Ook doet Nijestee nu een onderzoek of er na het optimaliseren van het systeem nog steeds klachten onder de flatbewoners zijn. Zo doet Nijestee alles wat binnen haar vermogen ligt om het systeem zo goed mogelijk te laten functioneren.