nieuws

22 mrt 2012, 16:04

Hoe milieuvriendelijk zijn de Stad-Groningers? Broodtrommeltjes meenemen!

Stadjers gaan over het algemeen zeer netjes om met afval en zijn behoorlijk milieubewust. Maar het kan allemaal nog een tikkie beter. B en W van Groningen hebben de RUG nu gevraagd uit te zoeken of de inwoners van Groningen bereid zijn er nog een schepje bovenop te doen wat betreft duurzaamheid. Zo zou iedereen een brood trommeltje mee kunnen nemen in paats van een broodzakje.
Stadjers gaan over het algemeen zeer netjes om met afval en zijn behoorlijk milieubewust. Maar het kan allemaal nog een tikkie beter. B en W van Groningen hebben de RUG nu gevraagd uit te zoeken of de inwoners van Groningen bereid zijn er nog een schepje bovenop te doen wat betreft duurzaamheid. Zo zou iedereen een brood trommeltje mee kunnen nemen in paats van een broodzakje.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Rijksuniversiteit Groningen gaat onderzoek doen naar duurzaam afvalgedrag van de inwoners van de stad. Met de resultaten wil de gemeente Groningen Stadjers bewegen afval beter te scheiden en afval te voorkomen. Het onderzoek is gericht op de vraag hoe het met de bereidwilligheid van Stadjers zit om duurzamer gedrag te laten zien als het om afval gaat.
 

Jaarlijks wordt ruim 84.500 ton afval bij huishoudens in Groningen ingezameld. Dit gebeurt voor meer dan helft met een gescheiden methode. De overgrote meerderheid wordt aan de bron
gescheiden met verschillende containers zoals voor glas en papier. Een klein gedeelte wordt gescheiden door nascheiding in de fabriek (20%). Dit laatste is soms ook goedkoper en beter.

Zo is plastic in de fabriek achteraf heel goed uit het restafval te halen. Groningen doet het kortom goed met gescheiden afvalinzameling. Op de meeste afvalstromen haalt de gemeente de landelijke doelstellingen. Alleen papier en grofvuil kunnen nog beter. Om het resultaat te behouden en zelfs te verbeteren wil de gemeente Stadjers bewegen (nog) bewuster met afval om te gaan.

Uit wetenschappelijk onderzoek moet blijken hoe bereidwillig Stadjers zijn nog meer afval gescheiden te willen inzamelen. Daarnaast wil de gemeente helder hebben of inwoners ook bereid
zijn om zelf wat aan de voorkant te doen.

Willen Stadjers bijvoorbeeld plastic tasjes in winkels weigeren en aankopen in een eigen tas naar huis vervoeren? En wie wil verder gaan door ‘overbodige’ verpakkingen te weigeren in winkels? Dit is een belangrijk vraagstuk, omdat verpakkingen het grootste aandeel in onze afvalberg vormen.

Met de onderzoeksresultaten wil de gemeente gericht acties inzetten op gebied van preventie en educatie. Zo is ze vorig jaar gestart met de bekeractie ‘Minder afval dankzij mij’ op basisscholen. In plaats van elke dag met een broodzakje en drinkkarton de afvalberg te vergroten, nemen al een paar duizend kinderen voortaan hun eten en drinken mee in duurzame broodtrommels en bekers.
 

Dit soort stimuleringsacties wil de gemeente de komende jaren blijven doen.