Nieuws

Commentaar: Hoe ‘mild’ is de PVV in Groningen eigenlijk?

Geert Wilders werd de afgelopen week ook wel ‘Geert Milders’ genoemd, omdat hij zich wat minder fel uitte over de islam dan in het verleden. Omdat wij hier in Groningen wonen is het interessant om te kijken hoe de Groningse PVV denkt over een aantal zaken. We zochten naar het meest recente verkiezingsprogramma van de PVV Groningen. ‘Groningen weer van ons’, is de naam van het programma van de PVV Groningen, voor de periode 2022 – 2026.


Leestijd: 2 minuten

Daarin staan passages waar niemand ongerust over hoeft te worden. Zoals: “Burgers moeten meer inspraak krijgen bij grote gemeentelijke projecten en belangrijke veranderingen, die een grote impact hebben op de gemeente. De PVV wil daarom versimpeling van de procedures voor een gemeentelijk referendum”.

Maar er staan ook zaken in die de wenkbrauwen wel behoorlijk doen fronsen. Over de islam bijvoorbeeld:

“De islam staat haaks op de kernwaarden van onze democratische rechtsstaat en vormt een bedreiging voor onze westerse vrijheden en veiligheid. In het kader van de integratie wil de PVV geen apart islamitisch onderwijs toestaan en geen moskeeën in de stad Groningen hebben. Ook wil de PVV streng toezien op geldstromen vanuit ‘onvrije landen’ naar moskeeën, religieuze en maatschappelijke organisaties.”

“Ook willen wij hoofddoeken in publieke functies verbieden, streng handhaven op illegale gebedsruimtes en geen islamitische gebedsruimten in openbare gebouwen”.

Je kunt je afvragen of het verbieden van moskeeën in strijd is met de vrijheid van godsdienst in Nederland. Maar je kunt je ook afvragen of deze passage in het programma van de PVV Groningen in strijd is met de jongste uitspraken van Geert Wilders.

“Ik wil een premier van alle Nederlanders zijn. Stel dat de PVV de grootste partij zal worden, dan moet je er zijn voor alle Nederlanders, zonder aanziens des persoons.” “Natuurlijk blijf je partijpoliticus, maar ik zou er trots op zijn om alle Nederlanders te vertegenwoordigen”.

Als het dus inderdaad zo is dat Wilders milder is geworden en premier wil zijn voor alle Nederlanders, en dus ook voor mensen met een islamitische geloofsovertuiging, dan betekent het ook dat de PVV in Groningen nu veel radicaler is dan de eigen partijleider. Immers: het programma van de PVV Groningen kun je ten aanzien van de islam moeilijk als ‘mild’ omschrijven.

Kortom: als de PVV in Groningen haar programma niet aanpast in mildere richting, dan komt de Groningse PVV ongeloofwaardig over, omdat ze iets totáal anders willen dan hun partijleider op dit moment.

Maar als ze het programma wél aanpassen, dan zijn ze ook volstrekt ongeloofwaardig omdat ze al binnen één jaar volledig terug komen op hun eigen standpunten.

Een lastig probleem dus voor de PVV in Groningen: naar wie moeten ze nu luisteren? Naar het door henzelf geschreven verkiezingsprogramma. Of naar hun lijsttrekker? Of naar hun DNA?

Voor een partij die ‘de Nederlander weer op 1’ wil zetten is het wel een dingetje dat ‘de Nederlander’, of althans ‘de Groninger’ nu even compleet niet weet wat die partij in Groningen nu eigenlijk wil: wel of geen moskeeën in de stad? En als de PVV in Groningen wat dit betreft switcht van standpunt, hoe zit het dan met hun andere standpunten? Zijn ze daarin dan ook zo soepel en elastisch…? (“We doen niet wat hebben hebben beloofd, maar het zit wel in ons DNA”…)

Misschien moest de PVV er maar eens ledenvergadering aan wijden, om iedereen de gewenste helderheid te verschaffen, zodat ‘de Groninger’ weer waar die aan toe is.