nieuws

09 mei 2012, 20:08

‘Groninger Forum kost Stad nu al 2,5 miljoen euro per jaar’, aldus VVD raadslid

‘Het Groninger Forum moet nog gebouwd worden en is pas over vier jaar klaar. En toch kost het Groninger Forum nu al 2,5 miljoen euro per jaar. Dat is volstrekt misplaatst: het organiseren van filmvoorstellingen in Images aan het Hereplein en het organiseren van debatten hoeft jaarlijks echt niet zoveel geld te kosten.’ Daar komt het blog op neer van VVD gemeenteraadslid Arno Rutte. Hieronder intergraal het blog van Arno Rutte.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Het Groninger Forum ontvangt 2,5 miljoen euro subsidie. Per jaar. En dat al sinds juni 2010. Om dat bedrag bij elkaar te krijgen moeten moet jaarlijks door 8300 Groningse huishoudens OZB betaald worden. Met 2,5 miljoen euro kan de bijstandsuitkering van 250 Stadjers betaald worden. Serieus geld.

Met zoveel geld moet ook enorm veel waarde voor de stad gecreëerd zijn. Anders zouden het college en de raad dit immense bedrag toch niet jaarlijks ter beschikking stellen? Laten we daarom eens kijken wat voor moois het Groninger Forum ons tot nu toe gebracht heeft.


Het Groninger Forum heeft een tijdelijke lokatie aan het Hereplein. Daar exploiteert het Forum de voormalige Camerabioscoop op dezelfde wijze waarop Images dat ook al deed aan de Poelestraat. Images deed dat prima op basis van de eigen subsidies en had daar de 2,5 miljoen niet voor nodig. Nu is die extra subsidie er wel en is er niets nieuws gerealiseerd.

De debatten die het Forum organiseert werden voor het verstrekken van de subsidie van 2,5 miljoen euro ook al gehouden. Ook hier is dus niets nieuws onder de zon. Voor zover er al wel nieuwe dingen door het Forum worden georganiseerd zijn ze mij als geïnteresseerde en betrokken Stadjer nog nooit opgevallen. Ik kan niet anders concluderen dan dat er inmiddels 5 miljoen euro is uitgegeven en er geen enkele waarde voor de stad is gerealiseerd. Een treurige constatering.


De grote vraag is waar het geld dan wel aan op is gegaan. In ieder geval niet aan het realiseren van één organisatie waar alle partijen die het Forum vormen in op zijn gegaan. Na twee jaar is er nog steeds gedoe en geruzie, met name tussen het Forum en de belangrijkste participant, Biblionet. En er is nog geen beterschap in zicht.


Je zou denken dat zoveel amateurisme en gebrek aan samenwerking consequenties zou hebben voor de subsidieverstrekking. Zeker nu de stad in enorme financiële nood zit. Maar in plaats van de Forum organisatie de duimschroeven aan te draaien, geeft het Groninger college het Forum tot 1 januari 2015 de tijd om de bestuurlijke perikelen op te lossen. In de tussentijd worden er minimale eisen gesteld ten aanzien van wat de Forumorganisatie de Stadjers moet bieden en loopt de subisidiemeter vrolijk door. Op 1 januari 2015 zal er ruim 10 miljoen subside zijn verstookt.


Deze gang van zaken verhoudt zich op geen enkele manier met de financiële nood van de stad. Op dit moment zit het Groninger college op de hei te broeden op bezuinigingen die alle Stadjers zullen raken. Het is voor mij ondenkbaar dat het inhoudelijk en bestuurlijk falende Groninger Forum bij deze bezuinigingen buiten schot blijft.''