nieuws

08 mei 2012, 10:10

Herinnering aan verdwenen Joodse begraafplaats Groningen

Niets herinnert momenteel nog aan het feit dat er in Groningen bij het Boterdiep ooit een Joodse begraafplaats was. Het betreft een begraafplaats die werd gebruikt van 1747 tot 1827. Maar daar komt zondag verandering in. Ter herinnering aan deze begraafplaats komt er dan namelijk een ‘herinneringsteken’ annex kunstwerk. Het herinneringsteken komt aan de Langestraat naast de oostwand van cultuur- woon en werkcomplex Het Paleis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De onthulling is op zondag 13 mei om 10.45 uur in Het Paleis aan het Boterdiep 111. Het CBK van de gemeente Groningen heeft een adviserende rol gehad bij de totstandkoming van dit werk.

Van 1747 tot 1827 was vlakbij het Boterdiep een Joodse Begraafplaats, in het Jodendom ook wel huis des levens genaamd. Om plaats te maken voor de uitbreiding van het daar gevestigde scheikundig laboratorium werd de begraafplaats in de jaren vijftig geruimd en verplaatst naar de begraafplaats Moesstraat. Nu herinnert er op die plek niets meer aan deze begraafplaats, de zogenaamde Jodenkamp.

Langestraat
De Stichting Historisch Joods Groningen heeft daarom kunstenaar Bettina Furnée gevraagd een eigentijds ‘herinneringsteken’ annex kunstwerk te realiseren. Het herinneringsteken komt aan de Langestraat naast de oostwand van cultuur-, woon- en werkcomplex Het Paleis, dat nu in het voormalig scheikundig laboratorium zit.

Gedicht
In het herinneringsteken, met titel Huis des Levens, zijn twee dichtregels uit een gedicht dat de toenmalige stadsdichter Ronald Ohlsen in 2008 speciaal over de Joodse begraafplaats schreef opgenomen. Ook een tekstmedaillon, waarop de geschiedenis van het Jodenkamp wordt weergegeven, maakt onderdeel uit van het herinneringsteken. Op zondag 13 mei is in Het Paleis een tentoonstelling over de Joodse begraafplaats te bezichtigen.