nieuws

30 dec 2010, 10:10

‘Herbouw Grote Markt levert meer bezoekers op dan Groninger Forum’

De Partij voor het Noorden en de Stadspartij hebben in een brief aan Provinciale Staten laten weten, dat de Statenleden zich niet moeten laten wijsmaken, dat de stad Groningen ten onder gaat, wanneer de 35 miljoen Euro RSP/REP subsidie voor het forumgebouw en de Oostzijde van de Grote Markt niet doorgaat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Partij voor het Noorden en de Stadspartij Groningen concluderen, dat Gedeputeerde Staten niet onrechtmatig, maar conform de afspraken met Provinciale Staten hebben gehandeld. De 35 miljoen REP-subsidie is op terechte gronden niet toegewezen voor een zinloos en door de burgers van Groningen ongewenst cultuurpaleis. Tweederde van de Groningers is blijkens een enquete van het DvhN tegen het forumgebouw. Onverantwoorde uitgaven aan een cultuurpaleis zijn in deze crisis- en krimptijden niet te verkopen aan de kiezer. De verkiezing van Provinciale Staten staat voor de deur. In 2013 komen er zware bezuinigingen aan.

Wanneer de Staten of G.S. nu toch nog geld geeft aan de stad Groningen, is dit belonen van slecht gedrag; dit betreft financieel-economisch slecht gedrag en heeft betrekking op gemaakte inschattingsfouten: geld uitgeven en verplichtingen aangaan, terwijl nog niets financieel zeker is, is nooit verantwoord; dit betreft ook politiek-bestuurlijk slecht gedrag en gemaakte inschattingsfouten: menen dat Provinciale Staten in de besluitvorming omzeild had kunnen worden, is een ernstige denkfout m.b.t. het functioneren van ons politieke systeem.

Ook zal een gang naar het rijk en de rechter tot niets leiden. De subsidie van het REP gaat NIET terug naar Den Haag. Het kan naar goeddunken van Provinciale Staten worden besteed. Het was bekend dat de brief van G.S van 3 november 2010 aan Provinciale Staten zou worden voorgelegd. Het verplaatsen van reeds bestaande voorzieningen is, zo was bekend, niet subsidiabel. De door sommige voorstanders gesuggereerde brede samenwerking met de provincie, blijkt niet uit de Begroting en Voorjaarsnota 2010 van de Provincie Groningen. Planologische en stedenbouwkundige argumenten snijden geen hout. Er is aan collegezijde en in de gemeenteraad van de stad Groningen sprake van een ernstige vorm van tunnelvisie, wensdenken en doelredenering.

Een herbouw van de historische Grote Markt levert meer bezoekers en toeristen op dan het forumgebouw.