nieuws

16 nov 2015, 10:10

Heliport Eemshaven: Groningen Seaports bekijkt ook alternatieve locatie

Heliport Eemshaven: Groningen Seaports bekijkt ook alternatieve locatie

De Eemshaven ontwikkelt zich hard als haven voor onder meer off-shore windenergie. In verband daarmee is er ook een locatie nodig voor helicopters. Deze zou aanvankelijk komen boven  Uithuizermeeden, maar op verzoek van de provincie wordt nu uitgezocht of er elders op het Eemshaven-terrein plaats voor is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met het aantreden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn er ook nieuwe ontwikkelingen gaande in het dossier heliport Eemshaven. Recentelijk heeft Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten de herziene omgevingsvisie aangeboden. Dit houdt vooral voor het project heliport Eemshaven in dat naast het bestaande zoekgebied voor een helikopterhaven (boven Uithuizermeeden), er een nieuw zoekgebied is toegevoegd, namelijk een locatie in het noordwestelijke gedeelte van de Eemshaven.

 

Deze locatie zal worden meegenomen in de MER. Groningen Seaports is druk bezig om alle noodzakelijke onderzoeken hiervoor af te ronden, zodat deze locatie kan worden meegenomen bij de uiteindelijke keuze voor de definitieve locatie. De omgeving wordt - zodra er hier meer over bekend is - op de hoogte gesteld.

 

De herziene omgevingsvisie ligt vanaf 1 februari 2016 ter inzage en iedereen die dat wil, kan een zienswijze indienen. Naar verwachting wordt de definitieve Omgevingsvisie en -verordening vóór de zomer van 2016 door Provinciale Staten vastgesteld.

 

Voor meer informatie over de plannen rondom een helikopterlocatie zie ook www.groningen-seaports.com (linksboven op voorpagina).