nieuws

09 aug 2001, 00:12

Harener raadslid stelt politieke verspilzucht aan de kaak

Er staan er nu vijftig op het lijstje, en dat na een paar uurtjes werk: de grootschalige kostenoverschrijdende projecten van de Nederlandse overheid. ,,Je hoeft het woordje ‘duurder’ maar op een willekeurige zoekmachine in te vullen en je wordt gek’’, verzucht het Harense gemeenteraadslid Menno Visser. Op de site go.to/overschrijding probeert hij zoveel mogelijk kostenoverschrijdende projecten te verzamelen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,De overheid moet zich eens realiseren wat ze aan het doen is’’, vindt Visser. ,,Dit is pas het topje van de ijsberg. Om de haverklap berichten kranten over allerlei projecten die honderden miljoenen guldens duurder uitvallen dan gedacht. Hoe komt dat dan? Waarom zijn die projecten zo duur? En waarom kunnen die begrotingen niet accuraat worden opgesteld?’’
Elke Nederlander kan suggesties voor de lijst aandragen. Voorwaarde is wel dat de overschrijding meer dan vijf miljoen gulden is. De informatie moet ook wel verifieerbaar zijn, dus in kranten of overheidsbronnen zijn te achterhalen. Aanvoerders op de lijst zijn twee van de meest geruchtmakende uitgaven van het afgelopen decennium: de Betuwelijn die inmiddels al het driedubbele van zijn oorspronkelijk begrote 3,5 miljard kost, en de HSL, die 1,3 miljard duurder uitviel dan gepland. ,,Was het ons dat geld achteraf bezien allemaal wel waard geweest?’’
Als Visser een aanzienlijke lijst heeft, gaat hij contact zoeken met bestuursstudies aan verscheidene universiteiten. ,,Het lijkt me een prima onderwerp om eens een onderzoek aan te wijden’’, denkt hij. ,,Ze zijn ongetwijfeld allemaal verklaarbaar, maar lering wordt er in begrotingen vooralsnog niet uit getrokken.’’