nieuws

23 nov 2011, 09:09

Haren: voorstel om zwembad Scharlakenhof te heropenen

Het college van B&W van Haren heeft naar mogelijkheden gekeken om het zwembad van sportcentrum Scharlakenhof te heropenen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit in afwachting van de besluitvorming over de toekomst van het bad. Daarom vraagt het college de raad middelen (€ 112.000, - excl. BTW) beschikbaar te stellen voor het nemen van passende maatregelen, zodat het bad naar verwachting binnen 8 tot 12 weken na het besluit weer open kan. De mogelijke opening van het zwembad staat op de agenda voor de raadsvergadering van volgende week - de toekomst van het Scharlakenhof komt later in het jaar aan de orde.

Het college stelt de raad ook voor om in de sporthal van het Scharlakenhof een nieuwe stookruimte te realiseren. De hal en de omliggende ruimten zijn voor verwarming nu nog afhankelijk van de stookinstallat ie van het zwembad. Een eigen stookruimte maakt de sporthal en de omliggende ruimten vol ledig zelfstandig. Deze structurele oplossing sluit naadloos aan bij de wens van de gemeente om de sporthal te behouden.