nieuws

21 feb 2012, 10:10

Haren heeft nieuwe burgemeester: Rob Bats (VVD)

Haren krijgt een nieuwe burgemeester. Als het aan de gemeenteraad van Haren ligt wordt dat de 49-jarige oud-gedeputeerde van Drenthe, Rob Bats.
Haren krijgt een nieuwe burgemeester. Als het aan de gemeenteraad van Haren ligt wordt dat de 49-jarige oud-gedeputeerde van Drenthe, Rob Bats.
Haren krijgt een nieuwe burgemeester. Als het aan de gemeenteraad van Haren ligt wordt dat de 49-jarige oud-gedeputeerde van Drenthe, Rob Bats.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gisteren heeft de gemeenteraad van Haren besloten in te stemmen met het voorstel van de vertrouwenscommissie om hem als eerste kandidaat voor te dragen voor de vacature van burgemeester van de gemeente Haren.

Bats is 49 jaar en lid van de VVD. Hij is nu werkzaam als kwartiermaker/directeur van het Kabinet van de Gouverneur op Sint Maarten (Caribisch deel van het Koninkrijk), in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De heer Bats is getrouwd en vader van 2 zoons.

Van 2007 tot oktober 2010 was hij gedeputeerde in de provincie Drenthe met Verkeer en Vervoer, Europese samenwerking en tijdelijk Economische Zaken in zijn portefeuille. De heer Bats zat van 2002 tot 2006 in de gemeenteraad van Meppel. In deze periode was hij werkzaam als directeur van de Thorbecke academie voor bestuurskunde en overheidsmanagement te Leeuwarden.

De heer Bats kent Haren vanuit zijn rol als lid van het dagelijks bestuur van de Regiovisie Groningen Assen, lid en voorzitter van het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe en in breder verband vanuit het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Rob Bats heeft een goed bestuurlijk netwerk in het Noorden en Den Haag. Als lid/gedeputeerde van het Comité van de Regio’s in Brussel voor Noord Nederland, heeft hij zich intensief bezig gehouden met de thema’s vergrijzing en krimp en in het bijzonder het speerpunt gezond en actief ouder worden (Healthy Ageing) van het UMCG. De heer Bats heeft Bestuurskunde gestudeerd aan de universiteit van Twente.