nieuws

27 feb 2008, 17:05

Hardenberg opent jacht op inwoners Gronings spookdorp

De gemeente Hardenberg heeft de jacht geopend op inwoners van het Groningse spookdorpje Ganzedijk dat met sloop bedreigd wordt. De gemeente wil komende tijd bij dorpsbewoners een informatiepakketje over Hardenberg door de bus gooien om de dorpelingen op deze manier warm te maken voor een verhuizing naar Overijssel. Dat zei wethouder Douwe Prinssen, met onder andere volkshuisvesting in zijn portefeuille, woensdag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook maken de Ganzedijkers, middels een loting, kans op een weekendje proefwonen in de Overijsselse gemeente. Prinssen heeft toegezegd daarvoor een camping of leegstaande woning beschikbaar te stellen.

De wethouder komt tot zijn voorstel omdat hij het ‘sneu’ vindt dat de Groningers wellicht gedwongen hun huis uit moeten. ‘Anno 2008 heeft iedereen recht op een dak boven zijn hoofd’, zegt hij.

Volgens de gemeente Reiderland, waar Ganzedijk onder valt, is er geen toekomst meer voor het Groningse gehucht. Het dorp kampt met leegstand en sociale problemen. Alleen de slopershamer zou nog oplossing kunnen bieden.