nieuws

17 feb 2001, 00:12

Hanzehogeschool wint landelijke ‘Employability Award’

De Hanzehogeschool van Groningen heeft de landelijke Employability Award gekregen voor een project dat ten doel heeft het personeel zo flexibel mogelijk in te kunnen zetten voor de eigen organisatie. Dat is, aldus de filosofie van dit ‘Project Mobiliteit’, zowel inspirerend voor het personeel als goed voor een slagvaardige organisatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Award is ingesteld door de Stichting Mobiliteitsfonds hbo en is ingesteld om meer aandacht te geven aan het employabilitybeleid in hogescholen. Volgens de jury was het Groningse project ‘een prima combinatie van hoog ambitieniveau, praktische uitvoerbaarheid en aantoonbare effectiviteit’. De Hanzehogeschool gaat de helft van het bedrag – 25.000 gulden – nu besteden aan het upgraden van de eigen intranetsite. Met de rest van het prijzengeld zal de komende vijf jaar elk jaar een personeelslid worden onderscheiden met een premie van 5000 gulden dat zich het meest heeft ingezet voor zijn- of haar mobiliteit.