nieuws

03 nov 2011, 08:08

Hanzehogeschool Groningen telt nu bijna 26.000 studenten

Met de opening van het hogeschooljaar ging op woensdag 7 september het studiejaar 2011-2012 officieel van start voor de Hanzehogeschool Groningen. Inmiddels zijn de voorlopige inschrijvingen van het nieuwe aantal studenten bekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het totaal aantal inschrijvingen voor zowel voltijd- als deeltijdopleidingen is ten opzichte van het vorige studiejaar met 756 studenten gestegen naar 25.739; een stijging van 3%. Het totaal aantal Hanzestudenten nadert dus per oktober 2011 de grens van 26.000 studenten.


Aan de andere kant is de instroom van studenten die zich voor het eerst bij de Hanzehogeschool Groningen hebben ingeschreven met 3,2% gedaald ten opzichte van oktober 2010. Er hebben zich 6.688 studenten ingeschreven, dit zijn 222 minder dan vorig jaar. Een groot gedeelte van deze daling doet zich trouwens voor bij de deeltijdstudies.

De groei zit vooral bij de Academie voor Sociale Studies, de International Business School, het Instituut voor Financieel Economisch Management, het Instituut voor Rechtenstudies en het Instituut voor Marketing Management. Opvallend is verder de stijging van het Instituut voor Life Science & Technology (vorig jaar 514, nu 585: een stijging van 35%).


Een daling is zichtbaar bij de overige technische schools, het Instituut voor Bedrijfskunde, het Instituut voor Communicatie & Media, de Academie Minerva, het Instituut voor Sportstudies en de Pedagogische Academie.