nieuws

02 jun 2015, 10:10

Hans Alders komt binnen een maand met eerste plannen

Hans Alders komt binnen een maand met eerste plannen

Hans Alders, die als Nationaal Coördinator Groningen de problemen rond de gaswinning en aardbevingen moet oplossen, komt nog voor 1 juli met zijn eerste plannen. Dat zei Alders, oud-Commissaris van de Koningin in Groningen, tijdens zijn eerste werkdag als Nationaal Coördinator Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alders is formeel op 1 juni begonnen, maar voerde de afgelopen maand al vele gesprekken met gemeenten, de provincie, bewoners, de GBB, de NAM en het CVW. "We moeten antwoorden vinden op een aantal verschrikkelijk moeilijke vragen", zegt hij daarover in een persgesprek. "Mensen voelen zich onveilig en willen duidelijkheid."

De coördinator, die door minister Kamp is aangesteld, gaat de komende maand gebruiken om een vijfjarenplan op te stellen. Daarin komt te staan welke problemen rond de aardbevingen hij wil gaan aanpakken. Alders geeft daarin aan wat de prioriteiten zijn en welke kosten er voor de NAM mee gemoeid zijn.

Alders gaat per gemeente kijken naar de aanpak. "Je moet werkzaamheden bundelen. Dorpen moeten niet tientallen jaren in de steigers staan. We gaan op lokaal niveau aan de slag met bijvoorbeeld dorps- en stadsvernieuwing." De minister, de NAM, gemeenten en provincies moeten dat plan goedkeuren.

Alders heeft een aantal onderzoeken uit laten zetten. Aan het einde van het jaar moet er dan ook een meer gedetailleerd plan van aanpak liggen. "Voor 1 juli moet wel duidelijk zijn wat we de komende vijf jaar gaan doen", aldus Alders. ,,De aanpak komt onder onze regie."

Er is onder Groningers veel kritiek op de afhandeling van de schade, de regels voor complexe gevallen en het tempo van verstevigen van woningen. "Dat los je niet allemaal zomaar op. Het kost gewoon tijd", zegt Alders. "Het tempo van het aanpakken van de problemen moet wel omhoog. Er zijn teveel losse eindjes, zoals complexe schadegevallen en normen voor wanneer een huis onbewoonbaar is, en die moeten we snel oplossen. We moeten ook eerlijk gaan communiceren. Zeggen waar het op staat. We kunnen niet ijzer met handen breken."

Het is nog onduidelijk wat de rol van de Dialoogtafel wordt. De partijen in de tafel wilden een Nationaal Coördinator en nu wordt duidelijk dat Alders bepaalde taken van de tafel lijkt over te nemen. "Er komt een bestuurlijke stuurgroep onder mijn voorzitterschap. Ik ga met de tafel in gesprek hoe ze me kunnen assisteren. Daarnaast gaat ze binnenkort ook hun eigen rol als tafel evalueren."

Alders huist vooralsnog in voormalige gemeentekantoren aan de Waagstraat. De eerste ambtenaren zijn daar ook al aan het werk. Op 1 januari moet de nieuwe Rijksdienst zijn opgetuigd. Uiteindelijk komen er 100 man te werken.