nieuws

01 mei 2015, 21:09

Hans Alders aangesteld als Nationaal Coördinator Groningen

Hans Alders aangesteld als Nationaal Coördinator Groningen

Hans Alders, oud-minister en oud Commissaris van de Koningin, is vrijdag door het kabinet benoemd als Nationaal Coördinator Groningen. Hij gaat een Rijksdienst leiden die moet zorgen voor de aanpak van het verstevigen van woningen en het verbeteren van de leefbaarheid. Hij moet dit jaar nog met een vijfjarenplan komen voor de aanpak van de problemen. Bewoners krijgen via lokale adviesgroepen een ,,prominente rol'' bij de invulling van het plan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alders komt aan het hoofd te staan van de Overheidsdienst Groningen waar ongeveer honderd mensen komen te werken. Ze gaan volgende maand aan de slag. Een klein aantal van hen gaat werken in Den Haag. Volgens minister Henk Kamp (Economische Zaken) kan met de benoeming van Alders en de nieuwe dienst ,,vaart worden gemaakt met het aanpakken van de uitdagingen waar we in het aardbevingsgebied voor staan, zoals het grootschalig versterken van woningen en andere gebouwen". Kamp: ,,Ik ben blij dat Alders deze belangrijke klus wil oppakken. Groningen moet hier sterker uit komen. We moeten streven naar een aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen."

De PvdA'er Alders (1952) geeft het voorzitterschap van Energie-Nederland op en andere functies in deze sector op. Volgens Alders moet de aanpak van de problemen met de komst van de dienst verbeteren. ,,Doordat de verschillende overheden in één dienst gaan samenwerken kunnen de problemen in Groningen sneller en beter worden opgelost en in de toekomst zo veel mogelijk worden voorkomen'', staat in een verklaring.

De dienst moet onder meer zorgen van de getroffen bewoners wegnemen en conflicten oplossen. Verder richt de instantie zich op zaken als een goede tijdelijke huisvesting wanneer woningen worden versterkt en komt er een voorstel voor onafhankelijke bemiddeling bij geschillen. ,,Voor veel bewoners en bedrijven is het nu onduidelijk bij wie ze moeten aankloppen als zij het niet eens zijn met bijvoorbeeld de afhandeling van schade. Dat moet afgelopen zijn. Er komt een heldere en toegankelijke procedure'', aldus Alders.