nieuws

20 jul 2000, 00:12

Handtekeningen referendum goedgekeurd

De handtekeningen die het Comité Geen Gat in de Grote Markt verzameld heeft voor het komende referendum over het Grote Markt-plan zijn grotendeels goedgekeurd. De aanloop naar het referendum gaat nu een tweede fase in: 4200 Groningers moeten hun handtekening zetten op speciale lijsten die verspreid door de stad liggen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Comité leverde ruim vijfduizend handtekeningen in. Hiervan zijn 4673 goedgekeurd door het College van B & W. Dit is ruim twee keer zoveel als het Comité nodig had. Gisteren maakte het College ook de vraagstelling van het referendum bekend. De Groningers kunnen simpelweg nee of ja zeggen tegen het hele plan voor de Grote Markt.
Zoals verwacht accepteert het College geen referendum over onderdelen van het plan, zoals de parkeergarage. Het Comité Geen Gat in de Grote Markt ijvert al weken voor een referendum dat alleen over de Grote Markt gaat. Volgens de actiegroep is dat het meest omstreden onderdeel uit het plan. Bovendien wordt de kans op een overwinning voor hen kleiner als het referendum het hele plan omvat.
Voorafgaand aan het referendum verschijnt de Groningse Referendumkrant die huis-aan-huis wordt verspreid. Voor- en tegenstanders krijgen hierin even veel ruimte om hun standpunten toe lichten.