nieuws

29 okt 2002, 00:12

Half miljoen telefoontjes voor SOS Telefonische Hulpdienst

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat de stichting SOS Telefonische Hulpdienst haar telefoonnummer beschikbaar stelde voor ‘ een gesprek van mens tot mens’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In die 40 jaar is naar schatting een half miljoen keer de telefoonhoorn opgenomen. Omstreeks 300.000 keer heeft dat geresulteerd in een gesprek, 200.000 keer was het een oproep zonder een direct vervolg.
De dienst, indertijd door een aantal kerken opgericht, werkt al die jaren met betrokken vrijwilligers. Mensen die naast hun gewone bezigheden één dagdeel per week, waaronder één nachtdienst per maand, hun oor en tijd beschikbaar stellen voor een medemens. Dag en nacht zit er iemand klaar, zeven dagen per week. In totaal zijn zo enkele honderden vrijwilligers actief geweest. Daarbij is zowel de anonimiteit van de beller als van de telefoonwacht gewaarborgd. Deze werkwijze bestaat overigens niet alleen in Groningen. In heel Nederland en in diverse andere landen, bestaat deze werksoort eveneens. In Nederland zijn hiervoor 1500 vrijwilligers actief. Dit werk valt of staat ook met de beschikbaarheid en inzet van voldoende vrijwilligers.
Er worden gesprekken gevoerd over eigenlijk ‘alle onderwerpen des levens’. In de beginjaren, waarin veel informatie nog niet zo toegankelijk was, waren het soms hele praktische vragen. Later werden het meer gesprekken over onderwerpen die in die tijd nog zeer moeilijk lagen (‘taboe’) zoals ongewenste zwangerschap, echtscheiding, homoseksualiteit, geloofsvragen, etc. De laatste jaren worden steeds meer gesprekken gevoerd met mensen die wat aan de zijlijn van de maatschappij staan. Mensen die weinig kontakten hebben, een matig zelfbeeld en soms langdurig aangewezen op zorg- of hulpverlening (Thuiszorg, GGZ, Jeugdzorg, uitkeringsinstantie, etc). Deze mensen hebben vaak voldoende hulp, maar bellen ons voor ‘aandacht’. Voor die mensen probeert de SOS Telefonische Hulpdienst nog steeds een luisterend oor te zijn. Het afgelopen jaar was dat bijna 11.000 keer. De piektijden liggen al jaren tussen 21.00 – 03.00 uur.