nieuws

07 mrt 2011, 10:10

Grutto’s terug in Groningen!

Iedereen begint echt in lentestemming te komen. Maar dat het voorjaar aanbreekt was al duidelijk te zien in het natuurgebied Koningslaagte, langs het Reitdiep, bij Winsum. Daar is de Grutto terug van weg geweest. Na een lange reis uit hun zuidelijke overwinteringsgebieden zijn de eerste grutto’s weer waargenomen in natuurgebied Koningslaagte van Het Groninger Landschap. De afgelopen dagen zijn er zes exemplaren gezien. De komende dagen zal dat aantal verder toenemen.
Iedereen begint echt in lentestemming te komen. Maar dat het voorjaar aanbreekt was al duidelijk te zien in het natuurgebied Koningslaagte, langs het Reitdiep, bij Winsum. Daar is de Grutto terug van weg geweest. Na een lange reis uit hun zuidelijke overwinteringsgebieden zijn de eerste grutto’s weer waargenomen in natuurgebied Koningslaagte van Het Groninger Landschap. De afgelopen dagen zijn er zes exemplaren gezien. De komende dagen zal dat aantal verder toenemen.
Iedereen begint echt in lentestemming te komen. Maar dat het voorjaar aanbreekt was al duidelijk te zien in het natuurgebied Koningslaagte, langs het Reitdiep, bij Winsum. Daar is de Grutto terug van weg geweest. Na een lange reis uit hun zuidelijke overwinteringsgebieden zijn de eerste grutto’s weer waargenomen in natuurgebied Koningslaagte van Het Groninger Landschap. De afgelopen dagen zijn er zes exemplaren gezien. De komende dagen zal dat aantal verder toenemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Koningslaagte is het gebied in de provincie Groningen waar de meeste grutto’s uit Afrika aankomen en is, in deze periode ook de belangrijkste slaapplaats van grutto’s. Na een korte periode vliegen ze vervolgens door naar hun broedgebieden. Uit tellingen blijkt dat in het voorjaar soms wel 700 grutto’s in Koningslaagte zitten.
Grutto’s vinden Koningslaagte zo aantrekkelijk omdat het waterpeil daar hoog staat. Dat kan omdat Het Groninger Landschap daar zelf de waterstand kan bepalen. Door de hoge waterstand kunnen de grutto’s makkelijk aan hun voedsel komen en is het gebied ook veilig voor ze, omdat er moeilijk roofdieren bij kunnen komen. De komende weken zijn de grutto’s te zien tijdens een bezoek aan bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep dat in Koningslaagte is gebouwd. Dit centrum is op zaterdag en zondag geopend van 11.00 tot 16.00 uur en woensdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en is gevestigd aan de Wolddijk 103 9738 AD, Noorderhoogebrug (Groningen).