nieuws

08 feb 2012, 14:02

‘Grunneger Power’: Groningen steunt eigen duurzaam-energiebedrijf

Het college van B&W van Groningen wil de vereniging Grunneger Power een lening verstrekken van € 200.000,-Dat is de helft van het bedrag dat Grunneger Power nodig heeft om een lokaal duurzaam energiebedrijf op te richten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit energiebedrijf zonder winstoogmerk zal voordelige en groene energie leveren aan inwoners van de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer. De opbrengsten uit deze verkoop van gas en stroom herinvesteert het bedrijf in duurzame energieprojecten.

Het college ziet Grunneger Power als een voorbeeld van een veelbelovend initiatief dat hard (mee)werkt aan het realiseren van de gemeentelijke doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn. Grunneger Power is een coöperatieve vereniging, waar op dit moment zo’n 1300 Stadjers lid van zijn.

Het energiebedrijf richt zich op het laagdrempelig en toegankelijk ontsluiten van zonne-energie systemen voor particulieren. Ook huiseigenaren en huurders zonder fysieke mogelijkheden op hun eigen dak worden in staat gesteld om te participeren in zonne-energie.

Groningen geeft Energie

Het ondersteunen van Grunneger Power past binnen het programma ‘Groningen geeft Energie.’ Met dat programma wil het college inwoners van de stad bewegen zuiniger en duurzamer energie te gebruiken. De verwachting is dat Grunneger Power een bijdrage van ongeveer 15% kan leveren aan de doelstelling ‘energieneutraal 2035’.

Met de (achtergestelde) lening financiert de gemeente Groningen de helft van het benodigde startkapitaal. Deze betrokkenheid van de gemeente maakt het voor banken aantrekkelijk om het resterende bedrag als lening beschikbaar te stellen.