nieuws

22 nov 2013, 10:10

Grote problemen met stageplaatsen voor MBO-ers in Groningen

Het is steeds lastiger voor onderwijsinstellingen om stageplekken te vinden voor jongeren in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gedeputeerde  Yvonne van Mastrigt (Economische Zaken inclusief onderwijs en arbeidsmarkt, Jeugdzorg), komt op 25 november van 14.00 uur – ca. 16.00 uur naar het Noorderpoort aan de Hora Siccamasingel  te Groningen om in gesprek te gaan over de problematiek die functionarissen op de werkvloer ondervinden bij het zoeken naar stageplekken/werkplekken voor jongeren die een diploma willen halen op met name niveau1,2 en 3.


Belangrijk is dat mevrouw Van Mastrigt dat verneemt van mensen die dagelijks in de weer zijn om voor juist deze jongeren iets te betekenen opdat zij deze informatie mee zal kunnen en willen nemen in haar beleidsterrein.

 

Onlangs heeft een werkgroep van Statenleden allerlei betrokkenen bezocht die zich bezighouden met deze problematiek. Ambtenaren, directeuren van instellingen/bedrijven, projectleiders. Het woord is nu aan de uitvoerders, de mensen die het echte werk doen. Deze functionarissen weten precies waar de schoen wringt en kunnen als geen ander vertellen wat nodig is om tot een succesvolle toeleiding naar werk te komen.

 


Tijdens de bijeenkomsten van Statenleden in het veld, zijn zij geschrokken van het feit dat met name jongeren op niveau 1, 2 en 3 in het MBO en jongeren met een beperking tussen wal en schip vallen.


Jongeren in het MBO met een niveau 4 diploma vinden in de regel hun weg wel.

 

Kansen voor moeilijk plaatsbare MBO jongeren als stagiair of als sollicitant/werknemer worden kleiner wanneer het plafond van de kandidaten onder het niveau 4 zit. De ondernemer die dergelijke leerlingen een kans wil bieden haakt ondanks bestaande regelingen (bijvoorbeeld compensatie indien de jongere uitvalt) vaak af als blijkt dat er aanzienlijke administratieve rompslomp aan vast zit.

 

De kansen voor met name jongeren op niveau 1, 2 en 3 en jongeren met een beperking op een stageplek, werkplek en een uiteindelijke baan zijn er dan ook nauwelijks.