nieuws

16 jan 2008, 10:10

Grote Markt Groningen : Noordzijde opnieuw in discussie

De Grote Markt in Groningen komt opnieuw in discussie. Nadat er afgelopen twee jaar vooral is gesproken over de Oostzijde ( de kant van Vindicat), komt nu de Noordzijde weer in beeld. Want er worden plannen ontwikkeld voor het gedeelte van de Grote Markt Noordzijde waar de ABN AMRO bank staat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De fractie van de SP in de gemeenteraad van Groningen wil, nu daar plannen voor worden ontwikkeld, dat de gemeenteraad zo snel mogelijk bij de besprekingen wordt betrokken.

Overigens is de Noordzijde enkele jaren geleden al onderwerp geweest van een referendum, waardoor zeer ingrijpende plannen voor de Noordzijde, inclusief V&D, mede door de inzet van de SP, werden afgeblazen. Een investering van 150 miljoen gulden in het V&D, ging daardoor niet door. Sinsdien zijn er geen ontwikkelingen van de grond gekomen aan de noordzijde.


De nieuwste plannen hebben betrekking op een aanzienlijk kleiner gedeelte van de Grote Markt Noordzijde: alleen het ABN-AMRO blok.


Nu daarover weer discussie ontstaat  wil de SP dat de gemeenteraad tijdig en snel ingelicht wordt en in de besluitvorming wordt betrokken. SP-raadslid Eelco Eikenaar: “Voor- en nadelen moeten goed worden afgewogen. Als er plannen komen moeten ook alternatieven goed in beeld komen. En een parkeergarage hier willen we niet.”


‘Het risico bestaat dat via marktpartijen en discussie buiten de gemeenteraad om, nieuwe plannen al dermate ver worden voorbereid dat de raad voor voldongen feiten komt te staan’, aldus de SP.

Overigens lijken intitiatieven om de Noordzijde te ontwikkelen zonder dat er een parkeergarage komt genoemd te mislukken omdat particulieren dan verwachten hun investeringen nooit terug te kunnen verdienen. In dat geval blijft alles de komende tientallen jaren bij het oude, aldus deze beleggers.