nieuws

29 jun 2015, 11:11

Grote Markt Groningen busvrij; mogelijk met fontein, golfkarren en lopende banden

Grote Markt Groningen busvrij; mogelijk met fontein, golfkarren en lopende banden

Relaxt wandelen over de Grote Markt, met een klaterende fontein, zonder angst om door een bus te worden aangereden. En met mogelijk golfkarretjes of lopende banden voor mensen met een handicap: zo ziet een meerderheid in de Groningse gemeenteraad en het college van B en W de toekomst van de Grote Markt in Groningen (zie foto op Groninger Internet Courant).

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse gemeenteraad heeft vorige week de hoofdlijnen van de binnenstadsvisie in concept vastgesteld. In die visie van het college van B&W verdwijnen de bussen van de Grote Markt om ruim baan te maken voor voetgangers en fietsers. De visie ‘Bestemming Binnenstad’ gaat nu de inspraak in. De raad uitte wel zorgen over de bereikbaarheid van de Grote Markt voor gehandicapten en ouderen.

“Na het Verkeerscirculatieplan is dit de volgende schaalsprong”, aldus GroenLinks-fractievoorzitter Benni Leemhuis, die de loftrompet stak over de plannen voor de binnenstad. “Kleine veranderingen zorgen voor enorme verbeteringen van de leefbaarheid.” En Inge Jongman, fractievoorzitter van de ChristenUnie, zei: “Dit is een logische stap.“ Waaraan zij toevoegde: “Hoewel die niet voor iedereen even prettig is. We mogen mensen niet uitsluiten.” Meer fracties uitten hun zorgen over de gevolgen voor ouderen en gehandicapten. “Het verdwijnen van de bussen belemmert de bereikbaarheid”, zei Wim Koks van de SP die tegen de conceptvisie stemde. Hij wees onder meer op het gemeentelijke WMO-loket aan de Kreupelstraat dat goed bereikbaar moet zijn. “Onder veel groepen is onrust ontstaan”, zei fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij. Volgens hem zijn belangengroeperingen en bewoners onvoldoende bij de totstandkoming van de conceptvisie betrokken.

 

Ook voorstanders van het verdwijnen van de bus hebben zorgen over de bereikbaarheid. “Maar ik ben niet zo pessimistisch dat die onoplosbaar zijn”, zei Sebastiaan Ruddijs van de PvdA. Nu de conceptvisie is vastgesteld, gaan de plannen de inspraak in. “Heel veel mensen mogen hier nog over meedenken”, aldus Berndt Benjamins van D66.

 

 

Volgens wethouder Joost van Keulen (VVD) maakt de visie de binnenstad toekomstbestendig. “Er is al met veel mensen gesproken zodat er al veel draagvlak is. We proberen het draagvlak nog te vergroten door ook met organisaties als de Gehandicaptenraad te praten. We gaan creatief op zoek naar oplossingen. Alternatieven als golfkarren en lopende banden zijn al genoemd."

 

Een motie van SP, ChristenUnie, CDA en Stadspartij die inzet van minibussen mogelijk maakt, haalde geen meerderheid. SP en Stadspartij stemden als enige partijen tegen de conceptvisie.