nieuws

05 sep 2001, 00:12

Grote Markt Forum komt met verschillende vernieuwingsvarianten

Het Grote Markt Forum is gisteren een stap verder gekomen in het denkproces over een nieuwe toekomst voor de Grote Markt. Daarbij is zoals ook al werd verwacht - duidelijk geworden dat het Forum volgende week niet met één standpunt maar met verschillende varianten komt voor een vernieuwing van de Grote Markt. Want net als de Groningse bevolking zijn ook de leden van het Grote Markt verdeeld over de vraag hoe het nu verder moet met de Grote Markt. Met name over de bereikbaarheid van de Grote Markt blijkt er ook binnen het Forum zeer verschillend te worden gedacht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In elk geval zijn er gisteravond al uiteenlopende varianten aan de orde gekomen die nu door stedenbouwkundigen nader zullen worden uitgewerkt. Het Forum spreekt daar volgende week dinsdag opnieuw over en komt dan naar verwachting met drie tot vier modellen voor een toekomstige ontwikkeling van de Grote Markt. Daaruit zullen de gemeenteraad en de Groningse bevolking via de gemeenteraadsverkiezingen dan uiteindelijk de meest gewenste optie moeten kiezen. In elk geval werd er gisteren binnen het Forum opnieuw zeer levendig gediscussieerd. Daarbij werd er voor de pauze eerst een evaluatie gemaakt van de activiteiten van het Forum tot nu toe en ook konden de Forum-leden reageren op de vorige week gepubliceerde uitslag van de enquête. Na de pauze werd er concreter gesproken over de diverse mogelijke varianten voor een toekomstige ontwikkeling.