nieuws

06 sep 2001, 00:12

Grote Markt-forum 4 en 11 september weer bijeen; publiek: 25 september

Ook voor het Grote Markt-forum is de zomervakantie weer lang verleden tijd. Want vandaag, dinsdag 4 september komen de leden weer bijeen om van gedachten te wisselen over de toekomst van de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bijeenkomst is niet voor het publiek toegankelijk en wordt gehouden in de foyer van de Grote Zaal van de Oosterpoort, vanaf half vijf ’s middags. Het Forum vergadert volgende week dinsdag opnieuw. Maar voor het Groningse publiek is er ook weer alle gelegenheid om mee te praten en te denken. De volgende bijeenkomst voor burgers wordt gehouden wordt op 25 september in de Oosterpoort.
Vandaag, dinsdag 4 september, blikt het Forum kort terug op de bijeenkomsten van de maand juni en op de uitslag van de enquêtes. Daarna buigen de Forumleden zich over mogelijke oplossingsrichtingen voor de Grote Markt. Ook volgende week dinsdag 11 september is er weer een bijeenkomst van het Forum, zelfde tijd, zelfde lokatie. Die dag probeert het Forum de oplossingsrichtingen om te zetten in een ‘pakket van eisen’ waar de stedenbouwkundigen mee aan de slag kunnen.