nieuws

13 apr 2001, 00:12

Grote Markt: deze zomer starten nieuwe discussierondes

B en W van Groningen werken aan een nieuw plan voor de verbetering van de Grote Markt, maar dan zonder parkeergarage.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij het nieuwe plan wil de gemeente maximaal rekening houden met de mening van de inwoners van Groningen. Nog deze zomer, vanaf juni, starten daartoe discussierondes. Wethouder Smink wil eerst weten of de bevolking ook vindt dat er iets verbeterd moet worden aan de Grote Markt, en zo ja: wat dan precies.
In de nieuwe plannen zou ook een opknapbeurt voor de oostzijde van de Grote Markt opgenomen kunnen worden, de kant van Vindicat. Op grond van de discussies met de bevolking willen B en W nog dit najaar met concretere ‘ontwikkelingsmodellen’ komen. Deze zouden dan nader uitgewerkt kunnen worden. Maar het huidige college van B en W zal er niet meer aan toe komen om de nader uit te werken plannen te presenteren. Smink verwacht dat het college van B en W dat aantreedt na de verkiezingen in 2002 pas een jaar later, medio 2003, de definitieve plannen voor de Grote Markt, zonder parkeergarage, zal kunnen presenteren.