nieuws

20 jun 2013, 20:08

RDW en andere grote Groningse ICT bedrijven nu samen op jacht naar jonge talenten : grote schaarste

RDW en andere grote Groningse ICT bedrijven nu samen op jacht naar jonge talenten : grote schaarste

Hoewel het nog steeds slecht gaat met de Nederlandse economie en de werkgelegenheid de ene klap na de andere oploopt, weten IT bedrijven niet waar ze goed gekwalificeerde medewerkers vandaan moeten halen. Zo'n 20 noordelijke organisaties zoeken de oplossing in samenwerking.

Gerard Doll, divisiemanager van het ICT Bedrijf van de RDW dat langs de A7 in Groningen is gevestigd, is een van de initiatiefnemers van deze samenwerking: "Op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidscapaciteit staan we voor grote uitdagingen. In Noord-Nederland hebben we al jaren te maken met een braindrain. Jongeren studeren hier wel, maar vertrekken naar het Westen,

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

zodra ze aan het werk gaan. Op zich een natuurlijk proces dat zich moeilijk laat sturen, maar het betekent wel dat we steeds moeilijker aan goed gekwalificeerde medewerkers kunnen komen. Organisaties hebben bovendien te maken met vergrijzing en een afnemende belangstelling van jonge mensen voor technische studies, zoals bijvoorbeeld ICT. Dat maakt het er allemaal niet eenvoudiger op.”

ActiefOm de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden is een actieve houding nodig, daarvan is Gerard Doll overtuigd. “Je moet je als werkgever goed presenteren en aantrekkelijk blijven voor zowel bestaande als nieuwe medewerkers. Daarvoor hebben we verschillende initiatieven genomen. Zo hebben we Het Nieuwe Werken omarmd en hebben we intensieve contacten met onderwijsinstellingen. Docenten en studenten kunnen bij ons stage lopen of afstuderen, we geven veel informatie over ‘werken bij de RDW’ en bieden starterstrajecten aan. Hierbij krijgen afgestudeerden een tijdelijke aanstelling en kunnen zich specialiseren.”

Noordelijke samenwerking


“We hebben niet alleen contact gezocht met onderwijsinstellingen, maar ook met een groot aantal semi-overheidsorganisaties in het Noorden. Denk aan het CJIB, UMCG, Gasunie en DUO. We wisselen kennis en ervaring uit, maar sinds kort ook medewerkers. Medewerkers kunnen tijdelijk bij één van de andere werkgevers aan de slag, uiteraard met terugkeergarantie. Het is één van de instrumenten om als werkgever aantrekkelijk te blijven. In de toekomst voorzie ik dat nieuwe medewerkers in een starterstraject geplaatst worden, waar zij bij meerdere werkgevers ervaring kunnen opdoen.”

Onderzoek


Vanuit de noordelijke samenwerking, waar inmiddels 20 organisaties aan deelnemen, is aan de Hanzehogeschool opdracht gegeven de IT arbeidsmarkt in kaart te brengen. De belangrijkste conclusie is dat, hoewel de bedrijven gezamenlijk bijna 200 openstaande vacatures hebben, de grootste uitdaging zit in het vinden van goed gekwalificeerde mensen. Met andere woorden het probleem zit niet alleen in de kwantiteit, maar vooral ook in de kwaliteit. Zorgen zijn er dat huidige medewerkers niet meegroeien met de toenemende complexiteit van het vak, dat medewerkers onvoldoende in staat zijn om te voldoen aan veranderende eisen, zoals regiecompetenties en soft skills of specialistische functies op hbo- en wo-niveau nog wel op de arbeidsmarkt te vinden zijn en over de algemene instroom van jongeren op IT opleidingen. Een ander bijkomend probleem is dat er nieuwe functies ontstaan waar nog geen opleiding voor is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan data engineers op het gebied van Big Data.


Activiteiten


Op donderdag 20 juni organiseerde het ICT Bedrijf van de RDW van 16 tot 19 uur een ICT Event om mensen kennis te laten maken met de innovatieve projecten van de RDW en om hen te interesseren om te komen werken bij de RDW.

De partijen die participeren in de noordelijke samenwerking organiseren op 28 juni een symposium. Daar wordt het arbeidsmarktonderzoek van de Hanzehogeschool gepresenteerd en vinden inhoudelijke themasessies plaats over IT gerelateerde onderwerpen.

Meer informatie over de noordelijke samenwerking:  www.samenwerkingnoord.nl
Meer informatie over het ICT Event van de RDW:  www.werkenbijderdw.nl/ict

 

Op de foto Gerard Doll voor het pand van het ICT Bedrijf van de RDW in Groningen (Foto: Sjoerd Weiland)