nieuws

05 jun 2001, 00:12

Grote belangstelling Groningse RUG-studenten voor helder schrijven

De belangstelling onder studenten aan universiteiten om zich schriftelijk helder maar wel academisch verantwoord uit te drukken, neemt sterk toe. Dat is de ervaring van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Steeds meer studenten doen mee aan cursussen 'Academisch maar Begrijpelijk Schrijven'. Dergelijke cursussen zijn in de Verenigde Staten heel gewoon, maar in Nederland was het kernachtig en goed leesbaar schrijven altijd een stiefkindje, zo meent de Rijksuniversiteit. Om aan de behoefte te voldoen heeft de RUG uiteenlopende schrijfvaardigheidsprojecten opgezet.
Bovendien gaat er in Groningen in juni zelfs een internationaal congres van start. Aan dit grote congres nemen vertegenwoordigers deel van universiteiten uit de VS, Europa, Zuid-Afrika, Australie en Japan. Volgens een woordvoerster van de RUG Steeds meer studenten doen mee aan cursussen 'Academisch maar Begrijpelijk Schrijven'. Dergelijke cursussen zijn in de Verenigde Staten heel gewoon, maar in Nederland was het kernachtig en goed leesbaar schrijven altijd een stiefkindje, zo meent de Rijksuniversiteit. Om aan de behoefte te voldoen heeft de RUG uiteenlopende schrijfvaardigheidsprojecten opgezet. is de belangstelling voor dat congres onverwacht groot en gaat het kennlijk om een thema dat internationaal aanspreekt. Het congres begint 18 juni. De RUG heeft in Nederland zo'n beetje het voortouw genomen bij het promoten van helder schrijven op academisch niveau.